Vragen/opmerkingen over de medewerker in het RGBZ

2 reacties / 0 nieuw
Rindert Dijkstra
Vragen/opmerkingen over de medewerker in het RGBZ

Bijgaand een WORD document over de modellering van de betrokkene in het RGBZ, met name vestiging, org.eenheid en medewerker.

 

Anoniem

Wat een Vestiging is, is gedefinieerd in het RSGB: een specialisatie van Subject. Een organisatorische eenheid maakt deel uit van een Vestiging en oefent daarmee haar activiteiten uit op de locatie van de vestiging. Tekst wordt aangescherpt.
Een Medewerker is hier nadrukkelijk bedoeld als natuurlijk persoon. Om wille van de eenvoud is er voor gekozen om een medewerker die voor meerdere organisatorische eenheden werkt, als verschillende medewerkers te modelleren. Een correcte modellering zou uitgewerkt kunnen worden in een aan het RSGB en RGBZ verwant informatiemodel voor organisatie en medewerkers.