Waardenverzameling rolomschrijving niet afdoende

1 bericht / 0 nieuw
Sid Brouwer
Waardenverzameling rolomschrijving niet afdoende

Uit de ontwikkeling van het koppelvlak Regie- en Zaakservices sociaal domein blijkt de waardenverzameling van de rolomschrijving bij betrokkenen niet afdoende:

In het koppelvlak is sprake van (externe) betrokkenen in de omgeving van een client die strikt genomen geen belanghebbende of initiator zijn, maar die wel een rol spelen in het dossier. Een voorbeeld dat genoemd wordt in het koppelvlak is de buurvrouw die regelmatig op de koffie komt. Deze betrokkenen worden meegenomen in het dossier en de wens is deze ook uit te wisselen middels StUF-ZK-berichten uit het koppelvlak.

In aanloop op RGBZ 2.0 is er in het koppelvlak voor gekozen om dergelijke betrokkenen op te nemen als belanghebbende, aangezien de andere rollen zeker niet van toepassing zijn. Feitelijk is dit natuurlijk niet helemaal zuiver, aangezien de personen geen direct persoonlijk belang hebben bij de zaak. Daarbij wordt gesteld dat voor deze personen moet worden voorkomen dat de zaak op hun PIP (zoals mijnoverheid.nl) terecht komt. Daarmee schep je volgens mij ongewenste uitzonderingen op afhandeling van verschillende betrokkenen in eenzelfde rol.

Tijdens de expertgroep informatiemodellen van 24 september is dit aan de orde geweest (tijdens de rondvraag). Conclusie is dat er blijkbaar behoefte is aan een rol waarin betrokkenen kunnen worden opgenomen die niet onder de andere rollen vallen, en dat we daarvoor het RGBZ uit zouden willen breiden. In RSGB 1.0 was er een rol overige betrokkene. Deze is bewust verwijderd, maar lijkt nu (in een andere vorm) weer terug te moeten komen.

Belangrijke vraag daarbij is of we dat nu nog willen/kunnen doen in RGBZ 2.0, die qua functionaliteit al is vastgesteld. Hierbij dus de vraag of we dit door moeten voeren, ondanks de eerdere afspraak geen functionele wijzigingen meer door te voeren en wat de consequenties zijn. Zijn er al (in ontwikkeling zijnde) implementaties die hier last van kunnen krijgen? En hoe bezwaarlijk is het om deze personen toch gewoon als belanghebbende op te nemen.