Wat is de identificatie van Object met specialisatie Status?

7 reacties / 0 nieuw
Joeri Bekker
Wat is de identificatie van Object met specialisatie Status?

In RGBZ 1.0 definieert Objecttype Object het attribuut "identificatie". De waarde moet hiervan zijn "de unieke aanduidingen van de objecttypen zijnde de specialisaties." Het is echter onduidelijk wat deze unieke aanduiding is voor specialisatie Status.

In RGBZ 1.0 wordt voor het Objecttype Object->Subobjecttype Status, verwezen naar RSGB
Zie: https://www.gemmaonline.nl/index.php/Rgbz_1.0/doc/objecttype/object#Obje...

Ik kan helaas geen Objecttype Status vinden in RSGB 1.0, 2.0 of 3.0. In RGBZ 2.0 wordt niet meer verwezen naar RSGB maar naar RGBZ (mooie recursie). Echter, ook in het RGBZ 1.0 en 2.0 staat geen unieke aanduiding voor dit Objecttype.

Joeri Bekker

Excuus, toch gevonden in RGBZ 1.0 en 2.0 bij de omschrijving van Objecttype Status (niet bij het Subobjecttype):
"Unieke aanduiding van de gerelateerde ZAAK in combinatie met de Datum status gezet."

Dit leidt echter tot problemen:

Het attribuut "identificatie" van Objecttype Object is formaat AN50.

"Unieke aanduiding van de gerelateerde ZAAK" is "De combinatie van ‘Bronorganisatie’ en ‘Zaakidentificatie’"
Dit zou dan een N9 veld + AN40 veld zijn, 49 karakters.

Het attribuut "Datum status gezet" is nog eens (maximaal) 17 karakters (volgens RGBZ: JJJJMMDDUUMM, volgens XSD een Tijdstip-e welke maximaal 17 cijfers telt).

Dit zou dan neerkomen op 66 karakters die nodig zijn om een Status uniek te identificeren maar dat past niet in het identificatie attribuut van Object.

 

 

Michiel Verhoef

De reden dat de status in combinatie met datumStatusGezet uniek is is dat een zaak eenzelfde status meerdere malen kan hebben. Bijvoorbeeld wanneer een zaak heropend wordt en daarmee weer "in behandeling" is.

Het is echter niet de bedoeling om status en datumStatusGezet samen in 1 attribuut te concateneren. Het gaat om twee attributen, status en datumStatusGezet die samen een unieke combinatie vormen.

In StUF ZKN 0310 en de zaak- documentservices wordt dit opgelost door bij een zaak de relatie heeft te gebruiken welke weer verwijst naar een statustype (de waarde van de status) en een aantal andere gegevens waaronder datumStatusGezet.

Kijk eens in de ZDS schema's die door KING aangeleverd worden en dan zie je in bijvoorbeeld het bericht geefZaakstatus_zakLa01 hoe dit in het schema gemodelleerd is.

Joeri Bekker

Uit het RGBZ:

Objecttype OBJECT

Attribuutsoort Identificatie
[...]
Waardenverzameling: de unieke aanduidingen van de objecttypen zijnde de specialisaties.
Toelichting: Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om objecten te kunnen zoeken op hun identificatie. Deze is immers voor de verschillende specialisaties anders gespecificeerd.
Opgebouwd uit Objecttypering gevolgd door de in het gespecialiserend, concreet objecttype te vinden waarde van het, in diens "Unieke Aanduiding Objecttype" gespecificeerd, attribuut.

Objecttype STATUS
Unieke aanduiding: Unieke aanduiding van de gerelateerde ZAAK in combinatie met de Datum status gezet.

Wellicht interpreteer ik het verkeerd maar wat moet volgens jou dan in het identificatie attribuut (datamodel) komen te staan van een Object dat als specialisatie Status heeft?

Arjan Kloosterboer

De attribuutsoort 'Identificatie' van het objecttype 'OBJECT' is in versie 1 van het RGBZ een afgeleid gegeven. In versie 2 komt dit te vervallen. In RGBZ 1 bestaat de identificatie van STATUS uit de combinatie van 'Zaakidentificatie' (AN40) met 'Datum status gezet' (JJJJMMDDUUMM). Bij elkaar nog steeds meer dan 50 posities.

Nu deze - afgeleide - attribuutsoort komt te vervallen, moeten we hier nog actie op ondernemen? Moet er een patch komen op RGBZ 1, StUF-ZKn 3.10 en daarvan afgeleide koppelvlakken? Is dit attribuutsoort voor de berichten essentieel of weet je in een bericht over een OBJECT zijnde een STATUS altijd dat het over een STATUS gaat en vermeld je daarbij de juiste identificatie?   

Joeri Bekker

Het is echter niet de bedoeling om status en datumStatusGezet samen in 1 attribuut te concateneren. Het gaat om twee attributen, status en datumStatusGezet die samen een unieke combinatie vormen.

Dit is dus wel de bedoeling als ik Arjans reactie lees?

In versie 2 komt dit te vervallen.

Betekent dit dat Status geen specialisatie meer is van Object? Of dat Object helemaal geen identificatie meer krijgt? Of...?

Ik ben zelf geneigd om in ons RGBZ 2.0 model simpelweg het attribuut Identificatie van Object een grotere waarde te laten accepteren, AN100 oid.

Moet er een patch komen op RGBZ 1, StUF-ZKn 3.10 en daarvan afgeleide koppelvlakken? Is dit attribuutsoort voor de berichten essentieel of weet je in een bericht over een OBJECT zijnde een STATUS altijd dat het over een STATUS gaat en vermeld je daarbij de juiste identificatie? 

Volgens mij is een patch op RGBZ 1 voldoende. Het attribuut identificatie van een STATUS komt volgens mij verder niet voor in de berichten.

Michiel Verhoef

"Nu deze - afgeleide - attribuutsoort komt te vervallen, moeten we hier nog actie op ondernemen? Moet er een patch komen op RGBZ 1, StUF-ZKn 3.10 en daarvan afgeleide koppelvlakken? Is dit attribuutsoort voor de berichten essentieel of weet je in een bericht over een OBJECT zijnde een STATUS altijd dat het over een STATUS gaat en vermeld je daarbij de juiste identificatie?"

In een bericht kun je aan het StUF entiteittype zien dat het een status betreft. Het complextype ZAKSTT-kennisgeving kent geen element identificatie. De identificatie gebeurt op basis van STATUSTYPE (= waarde van de STATUS) en datumStatusGezet. Het is dus een afgeleid gegeven zoals Arjan ook al aangeeft.

Volgens mij kun je dan in een eigen datamodel/implementatie het veld identificatie gewoon uitbreiden, als in de berichten maar de identificatie op basis van STATUS en datumStatusGezet mogelijk is.