Zoeken op betrokkene typen volgens het RGBZ

2 reacties / 0 nieuw
Raymond Bolder
Zoeken op betrokkene typen volgens het RGBZ

Hallo,

Tijdens het werken met StUF ZKN kwam ik achter een omissie in het RGBZ.
Er zijn een aantal typen betrokkenen te weten

 • heeftAlsBelanghebbende
 • heeftAlsGemachtigde
 • heeftAlsInitiator
 • heeftAlsUitvoerende
 • heeftAlsVerantwoordelijke
 • heeftAlsOverigBetrokkene

Elke betrokkene kan zijn van het type

 • Medewerker
 • Niet-natuurlijk persoon
 • organisatorische eenheid
 • vestiging
 • natuurlijk persoon.

Volgens de standaard kun je zoeken op 1 van de types door er een identificatie aan toe te voegen.

 • 11: Ingezetene(NPS)
 • 12: Niet-ingezetene(NPS)
 • 13: Ander natuurlijk persoon(NNP)
 • 21: Ingeschreven niet-natuurlijk persoon(NNP)
 • 23: Ander buitenlands niet-natuurlijk persoon (NNP)
 • 31: Vestiging (VES)

Dus voor een ingezeten zou het iets zijn in de trend van 11012345678

Het vreemde hieraan vind ik eechter dat er geen zoekwaarde is voor medewerker en organisatorische eenheid.
Hoe weet ik nu aan de hand hiervan hoe ik moet zoeken op een medewerker of organisatorische eenheid?
Op het moment dat je alle data in 1 entiteit hebt is het probleem niet zo groot.
Maar als de data in verschillende entiteiten is opgeslagen zorgt dit voor een vertraging in het zoeken.

Arjan Kloosterboer

Het klopt dat de identificaties van de diverse soorten betrokkenen, als identificatie van betrokkenen, uniek worden gemaakt door er een betrokkene-typering voor te zetten. Die wordt ontleend aan de subjecttypering uit het RSGB (de door jou vermelde typecodes). Het lijkt er op dat de oplossing is deze typecodes aan te vullen voor MEDEWERKER en ORGANISATORISCHE EENHEID en dat in het RGBZ te documenteren.