Semantische basis voor "geen waarde" (StUF:noValue)

2 reacties / 0 nieuw
Sid Brouwer
Semantische basis voor "geen waarde" (StUF:noValue)

In StUF zijn er verschillende redenen aan te geven waarom een element geen waarde heeft (zie paragraaf 3.4.1 van de StUF-standaard). Een deel daarvan is technisch van aard (niet geautoriseerd, niet ondersteund, etc.), maar een deel heeft ook een semantische grondslag. Dit geldt m.i. in ieder geval voor de waarden "waardeOnbekend", "geenWaarde" en "vastgesteldOnbekend". Deze mogelijkheden zeggen immers iets over de werkelijkheid en/of hoe die is opgenomen in het model.

Graag zou ik zien dat in het RSGB wordt aangegeven of deze waarden inderdaad semantische betekenis hebben in het model en daarbij lijkt het mij raadzaam om bewust een keuze te maken voor welke gegevens we deze uitgebreide betekenis van het ontbreken van waarden als onderdeel van de standaard terug willen zien.

Ik denk namelijk dat in veel gevallen het onderscheid niet wordt gemaakt in de huidige systemen en betwijfel dan ook de noodzaak ervan (als dat wel zou gebeuren). Nu wordt in StUF impliciet de informatiebehoefte wel afgedekt en zou je er ook voor alle gegevens aan moeten voldoen (nergens staat aangegeven of voor bepaalde elementen het attribuut wel of niet relevant is). Dat is veel onnodige code (die er nu vaak niet is) die volgens de standaarden nodig zou zijn, maar in de praktijk niet voldoet aan een praktische informatiebehoefte.

Sid Brouwer

Op basis van de reactie van Ellen op deze en een andere post (https://discussie.kinggemeenten.nl/comment/3748#comment-3748) constateer ik dat er binnen het RSGB geen behoefte is aan het onderscheid tussen de waarden "waardeOnbekend", "geenWaarde" en "vastgesteldOnbekend" van het attribuut StUF:noValue. Ik stel dan ook voor de discussie hier te sluiten en het punt mee te nemen in de verStUFfing van RSGB naar StUF-BG 03.20.