BAG-GBA koppelvlak

4 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
BAG-GBA koppelvlak

Binnen het BAG-GBA koppelvlak zijn niet de identificaties van de openbare ruimte en de woonplaats opgenomen. Binnen de BAG kunnen meerdere openbare ruimten (respectievelijk woonplaatsen) aanwezig zijn met dezelfde naam. Met name bij vernamen, vernummeren, grenscorrecties etc komt dit blijkbaar voor. Vanuit het BAG-GBA koppelvlak is nu niet eenduidig afleidbaar welke openbare ruimte of woonplaats bedoeld wordt.

Robin den Adel

identificatieWoonplaats en identificatieOpenbareRuimte zijn als extra element opgenomen.

In de eerdere post openbare ruimte verplicht veld bij vernummering is al gemeld dat identificatieOpenbareRuimte verplicht is bij een hernummering. Dit is ook zo in de sheet inventarisatiegebeurtenissenbagvsgba_v1.2.xls (zie bijlage) aangepast.

Welke verdere aanpassing stel je voor?

Bijlage

inventarisatiegebeurtenissenbagvsgba_v1.2.xls
John Rooijakkers

Een ander issue is dat de lijst met gebeurtenissen die opgenomen was in de koppelvlakbeschrijving (bijlage A) niet (meer) overeenkomt met de mogelijke gebeurtenissen in de BAG. Conform de huidige koppelvlak specificatie (versie 1.2) mogen alleen gebeurtenissen gecommuniceerd worden die voorkomen in de genoemde bijlage. Hier zal dus ook een aanpassing moeten plaatsvinden.

Daarnaast is er momenteel geen StUF 3 variant van het koppelvlak BAG-GBA terwijl er voor het koppelvlak BAG-WOZ alleen een StUF 3 variant is en geen StUF 2 variant.

In algemene zin moet er eenduidigheid aangebracht worden in de koppelvlakken tussen BAG enerzijds en binnengemeentelijke afnemers (GBA, WOZ, etc) anderzijds met daarbij beschrijvingen hoe deze koppelvlakken worden geïmplementeerd binnen StUF 2 en StUf 3.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR297.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten