Lv01 vraagbericht vanaf- of tot-en-met-selectie alle waarden

6 reacties / 0 nieuw
Erwin Wester
Lv01 vraagbericht vanaf- of tot-en-met-selectie alle waarden

In de documentatie StUF020402 (is dit de definitieve laatste versie voor 0204?) kom ik bij de vraagberichten het volgende stukje tegen in hoofdstuk 6.3.1.

"Wanneer zowel in de ‘vanaf’- als de ‘tot-en-met’-selectie een veld met lege inhoud en en de attributen xsi:nil=”true” en StUF:noValue=”geenWaarde” worden opgenomen, dan heeft dit niet als betekenis dat alle waarden voor dat veld zijn toegestaan, maar dat het veld leeg moet zijn.

Het toegestaan zijn van alle waarden kan namelijk gespecificeerd worden door het selectiecriterium helemaal niet op te nemen."

Ik wil dat alle waarden van een bepaald veld toegestaan zijn. Ik moet het veld dus niet opnemen in het selectiecriterium. Dit lukt niet, alle velden zijn opgenomen met xsi:nil="true".

Hoe kan ik ervoor zorgen dat een veld niet wordt opgenomen in het selectiecriterium?

Wij ontwikkelen in .net.

Mijn (test) code:

      PRSvraag prsvraag_vanaf = new PRSvraag();
      prsvraag_vanaf.soortEntiteit = "F";
      prsvraag_vanaf.geboortedatum = new Geboortedatume();
      prsvraag_vanaf.geboortedatum.exact = true;
      prsvraag_vanaf.geboortedatum.Value = decimal.Parse("19850101");
 

      PRSvraag prsvraag_totenmet = new PRSvraag();
      prsvraag_totenmet.soortEntiteit = "F";
      prsvraag_totenmet.geboortedatum = new Geboortedatume();
      prsvraag_totenmet.geboortedatum.exact = true;
      prsvraag_totenmet.geboortedatum.Value = decimal.Parse("20000101");

      PRSvraag prsvraag_velden = new PRSvraag();
      prsvraag_velden.soortEntiteit = "F";
      prsvraag_velden.bsnnummer = new Bsnnummere();
      prsvraag_velden.bsnnummer.noValue = NoValue.geenWaarde;
      prsvraag_velden.anummer = new Anummere();
      prsvraag_velden.anummer.noValue = NoValue.geenWaarde;

      bericht.body = new vraagBerichtBody();

      bericht.body.Items = new object[] { prsvraag_vanaf, prsvraag_totenmet, prsvraag_velden };

Erwin Wester

Dit is het resultaat:

  <body xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
    <PRS soortEntiteit="F">
...
    </PRS>
    <PRS soortEntiteit="F">
        ...
    </PRS>
    <PRS soortEntiteit="F">
      <a-nummer />
      <bsn-nummer />
      <voornamen xsi:nil="true" />
      <voorletters xsi:nil="true" />
      <voorvoegselGeslachtsnaam xsi:nil="true" />
      <geslachtsnaam xsi:nil="true" />
      <geboortedatum xsi:nil="true" />
      <geboorteplaats xsi:nil="true" />
      <codeGeboorteland xsi:nil="true" />
      <geslachtsaanduiding xsi:nil="true" />
      <datumOverlijden xsi:nil="true" />
      <plaatsOverlijden xsi:nil="true" />
      <codeLandOverlijden xsi:nil="true" />
      <indicatieGeheim xsi:nil="true" />
      <adellijkeTitelPredikaat xsi:nil="true" />
      <codeGemeenteVanInschrijving xsi:nil="true" />
      <datumInschrijvingGemeente xsi:nil="true" />
      <datumOpschortingBijhouding xsi:nil="true" />
      <omschrijvingRedenOpschortingBijhouding xsi:nil="true" />
      <codeLandEmigratie xsi:nil="true" />
      <datumVertrekUitNederland xsi:nil="true" />
      <codeLandImmigratie xsi:nil="true" />
      <datumVestigingInNederland xsi:nil="true" />
      <indicatieGezagMinderjarige xsi:nil="true" />
      <indicatieCuratelestelling xsi:nil="true" />
      <verblijfstitel xsi:nil="true" />
      <datumVerkrijgingVerblijfstitel xsi:nil="true" />
      <datumVerliesVerblijfstitel xsi:nil="true" />
      <aanduidingBijzonderNederlanderschap xsi:nil="true" />
      <burgerlijkeStaat xsi:nil="true" />
      <aanduidingNaamgebruik xsi:nil="true" />
      <PRSADRCOR xsi:nil="true" />
      <PRSADRINS xsi:nil="true" />
      <PRSADRVBL xsi:nil="true" />
      <PRSIDB xsi:nil="true" />
      <PRSNAT xsi:nil="true" />
      <PRSPRSHUW xsi:nil="true" />
      <PRSPRSKND xsi:nil="true" />
      <PRSPRSOUD xsi:nil="true" />
    </PRS>
  </body>

Robert Melskens

Erwin,

Kan je even aangeven om welk bericht het precies handelt en welk element je niet opgenomen wil hebben dan kan ik het nl. reproduceren.

Erwin Wester

Beste Robert,

Het gaat om een synchroon vraagbericht (Lv01). Hierin vraag ik de gegevens op van een persoon (PRS) door in het vraagbericht drie persoon(PRS) tags op te nemen. PRSvraagVanaf, PRSvraagTotenMet, PRSvraaggevraagdeVelden.

Ik wil bijvoorbeeld zoeken op "geslachtsnaam" en wil de andere tags niet opnemen.

!!! NB Ik heb momenteel geen toegang tot de soap-server en ontwikkel dus "blind". De xml hierboven heb ik gegenereerd met XmlSerializer. Ik kan mij voorstellen dat dit wellicht een ander resultaat oplevert wanneer ik kan communiceren met de uiteindelijke soap-server.

Momenteel probeer ik het met de volgende sourcecode:

      prsvraag.anummer = new Anummere();
      prsvraag.anummer.Value = null;
      prsvraag.bsnnummer = null;

Met het volgende resultaat in de xml (gemaakt met XmlSerializer):

   <PRS soortEntiteit="F">
     <a-nummer />
     <bsn-nummer xsi:nil="true" />
     ...
   </PRS>

De tags a-nummer en bsn-nummer moeten dus eigenlijk niet voorkomen.

Robert Melskens

Erwin,

Ik vermoed dat je validator niet helemaal correct werkt. De onderstaande structuur valideert bij mij nl. zonder problemen:

    <BG:body>
        <BG:PRS soortEntiteit="F">
            <BG:geslachtsnaam StUF:exact="false">Hans</BG:geslachtsnaam>
        </BG:PRS>
        <BG:PRS soortEntiteit="F">
            <BG:geslachtsnaam StUF:exact="false">Jans</BG:geslachtsnaam>
        </BG:PRS>
        <BG:PRS soortEntiteit="F">
            <BG:bsn-nummer xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
            <BG:voornamen xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
            <BG:voorletters xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
            <BG:voorvoegselGeslachtsnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
            <BG:geslachtsnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
            <BG:geslachtsaanduiding xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
        </BG:PRS>
    </BG:body>

Robert Melskens

Erwin,

Ik realiseer me nu dat je vraag wellicht niet zozeer te maken heeft met een validatieprobleem maar meer met een .Net probleem.
Helaas kan ik je daar niet mee helpen maar wellicht wel anderen binnen de community.