woonplaatsNaamBAG of woonplaatsnaamBAG

4 reacties / 0 nieuw
Ton Timmermans
woonplaatsNaamBAG of woonplaatsnaamBAG

In het BAG-GBA koppelvlak 1.2 is een extra element gedefinieerd: woonplaatsNaamBAG. Ook is in dit document het volgende opgenomen:
Om wildgroei te voorkomen wordt door EGEM een inventarisatie uitgevoerd van alle nu in gebruik zijnde ‘extra elementen’. Vervolgens wordt een lijst vastgesteld en gepubliceerd met te gebruiken ‘extra elementen’, waarin opgenomen de elementnaam, betekenis en bijbehorende specificaties (lengte, type, formaat). De elementnamen van de ‘extra elementen’ zoals gedefinieerd in het Koppelvlak BAG-GBA zijn door EGEM vastgesteld.

 In de sheet stuf_extraelements_V.10 gepubliceerd door KING is echter de definitie: woonplaatsnaamBAG.

Dit levert problemen op bij het uitwisselen van berichten. Graag wil ik zien dat de definitie in de sheet aangepast wordt en weer in sync is met de afspraak in het BAG-GBA koppelvlak.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0356.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

In de bijlage vind je de uitwerking van de gewenste oplossing.
Let op, in de bijlage wordt alleen het bewuste record getoond.

Bijlage

extra-elementen - ONV0356.xls
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 december 2014 is de voorgestelde oplossing goedgekeurd.

Het onderhoudsverzoek is omgezet naar een erratum (ERR0356).