Historische informatie in kennisgevingsbericht

2 reacties / 0 nieuw
Eljakim Schrijvers
Historische informatie in kennisgevingsbericht

In StUF 2.04 staat beschreven dat historische gegevens alleen aangeleverd mogen worden als indicatorHistorisch=true. Bij het kennisgevingsbericht komt cf 4.4 van stuf020402.pdf dit stuurgegeven niet voor. Betekent dit concreet dat in een kennisgevingsbericht altijd historische gegevens aangeleverd mogen worden, of juist dat deze nooit aangeleverd mogen worden? Hoe zou dit aangegeven moeten worden?

Robert Melskens

Ik neem aan dat je 2e zin moet zijn:

"Bij het kennisgevingsbericht cf 4.4 van stuf020402.pdf komt dit stuurgegeven niet voor".

Ik begrijp echter niet wat je bedoeld met 'cf 4.4 van stuf020402.pdf'. Ik zal echter toch proberen een antwoord te geven op je vraag.

Het stuurgegeven 'indicatorHistorisch' is alleen van toepassing op vraagberichten. Daarmee geef je aan of je bij het opvragen van gegevens wel of niet geinteresseerd bent in de historie van de diverse gegevens.

Op pagina 9 van de StUF 2.04 standaard staat:

"In StUF 2.04 is er daarom voor gekozen om het wijzigen van historische gegevens niet te ondersteunen."

Er worden dus geen historische waarden gecommuniceerd met kennisgevingsberichten. Natuurlijk kun je wel de actuele gegevens wijzigen en corrigeren. Dat doe je d.m.v. een oud voorkomen van een object en een nieuw voorkomen van een object of zoals de standaard op pagina 10 zegt:

"Neem in kennisgevingberichten bij wijzigingen in de attribuutwaarden één voorkomen van het object op met de waarden geldig tot de wijzigingsdatum (het ‘oude’ voorkomen) en één voorkomen met de waarden geldig vanaf de wijzigingsdatum (het ‘nieuwe’ voorkomen)."

Voor het definieren van het tijdvak waarbinnen de gegevens geldig zijn gebruik je o.a. ' begindatumTijdvakGeldigheid' en 'einddatumTijdvakGeldigheid' binnen 'tijdvakGeldigheid'. Ik verwijs voor de exacte regelgeving rondom kennisgevingsberichten nog naar paragraaf 6.2 en in het bijzonder naar de tabellen 3, 5 en 7.