Welke tag gebruiken om startdatum waarop iemand op adres woonachtig is te tonen?

1 bericht / 0 nieuw
Robert Melskens
Welke tag gebruiken om startdatum waarop iemand op adres woonachtig is te tonen?

KING kreeg de volgende mail binnen:

-------------------------------------------------
Bij de bevraging van het GBA op basis van Stuf-XML zitten wij met de volgende vraag: Een adres bevat twee soorten datum-tags, namelijk 'ingagsdatum' en 'begindatumRelatie' (binnen de tag 'tijdvakRelatie').   Welke tag moet worden gebruikt om de startdatum te tonen waarop iemand op een adres woonachtig is? De "ingangsdatum" blijkt namelijk in 80% van de gevallen niet gevuld, maar daarmee is niet gezegd dat dit niet de "woondatum" is.   De volgende link gevonden: http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-%28stuf%29/forum...   Uit de tekst maken we op dat de "ingangsdatum" de datum is waarop het adres in de werkelijkheid is ontstaan, maar de vergelijking met geboortedatum en overlijdensdatum roept vragen op of de "ingangsdatum" en "einddatum" toch niet de "ingangsdatum wonen" kan zijn.---------------------------------------------------------------------------------------

Voordat ik de vraag ga beantwoorden eerst even voor de duidelijkheid de structuur schetsen die betrekking heeft op bovenstaande vraag. Ik maak daarbij even gebruik van een StUF bericht voor het wijzigen van gegevens van een persoon (PRS) waarbinnen een relatie entiteit (PRSADRINS) voorkomt met een gerelateerde entiteit (ADR). Zowel op de relatie als op de gerelateerde entiteit komen datum elementen voor.   De structuur ziet er met de nadruk op de genoemde entiteiten grofweg (en dus niet compleet) als volgt uit:  

<BG:kennisgevingsBericht ...>
   <StUF:stuurgegevens>
      ...
   </StUF:stuurgegevens>
   <BG:body>
      <BG:PRS ...>
         ...
         <BG:PRSADRINS ...>
            <BG:tijdvakRelatie>
1a             <StUF:begindatumRelatie></StUF:begindatumRelatie>
1b                <StUF:einddatumRelatie></StUF:einddatumRelatie>
            </BG:tijdvakRelatie>
            <BG:tijdvakGeldigheid>
2a             <StUF:begindatumTijdvakGeldigheid></StUF:begindatumTijdvakGeldigheid>
2b                <StUF:einddatumTijdvakGeldigheid></StUF:einddatumTijdvakGeldigheid>
            </BG:tijdvakGeldigheid>
            <BG:ADR ...>
               ...
               <BG:tijdvakGeldigheid>
3a                <StUF:begindatumTijdvakGeldigheid></StUF:begindatumTijdvakGeldigheid>
3b                    <StUF:einddatumTijdvakGeldigheid></StUF:einddatumTijdvakGeldigheid>
               </BG:tijdvakGeldigheid>
            </BG:ADR>
         </BG:PRSADRINS>
      </BG:PRS>
   </BG:body>
</BG:kennisgevingsBericht>  

De vragen hebben betrekking op de elementen achter 1, 2 en 3 (voor de duidelijkheid heb ik deze ook nog even vet gemaakt).   De datums die genoemd worden achter 3 hebben betrekking op het adres zelf. Met de datum achter 3a wordt aangegeven wanneer het adres als object in het GBA is opgevoerd. Dit zal een datum in het verleden zijn. Het element achter 3b zal in het algemeen leeg zijn aangezien het om een geldig adres gaat.   De datums die genoemd worden achter 1 geven aan wanneer de relatie tussen het specifieke PRS object en het specifieke ADR object tot stand is gekomen (dus wanneer de persoon op het adres is komen te wonen). Zolang de persoon op het adres woont zal het element achter 1b leeg blijven.   De datums achter 2 betreffen de geldigheid van de eigenschappen die behoren bij het element 'BG:PRSADRINS'. Ik kan me voorstellen dat dit in dit geval wat verwarrend is aangezien het element 'BG:PRSADRINS' naast de elementen 'BG:tijdvakRelatie' en 'BG:ADR' geen andere elementen bevat en dus verder geen eigenschappen lijkt te hebben. Het element 'BG:tijdvakRelatie' is echter ook een eigenschap van de relatie 'BG:PRSADRINS' en ook die kan wijzigen (bijv. om de datums te corrigeren na een foutieve invoer). Daarnaast kun je in het relevante XML-schema zien dat er een mogelijkheid is om een 'BG:extraElementen' element aan het 'BG:PRSADRINS' element toe te voegen. Aangezien de waardes van de daarin voorkomende 'BG:extraElement' elementen kunnen wijzigen moet aangegeven kunnen worden over welk tijdsbestek een bepaalde waarde geldig is geweest. Dat is precies de functie van de datums achter 2.   In dit geval moeten dus de datums in 'BG:tijdvakRelatie' (dus na 1)gebruikt worden om de "startdatum wonen" te tonen.