afnemerindicatie verwijderen

5 reacties / 0 nieuw
Niek Palm
afnemerindicatie verwijderen

Hallo,

Indien een afnemerindicatie gezet dient te worden voor de opgevraagde gegevens dan dient in een asynchroon vraagbericht (Lv02) de indicatorAfnemerIndicatie op 'true' te worden gezet. Dit staat beschreven in de StUF0204 documentatie.

Echter er is nergens gespecificeerd hoe een afnemerindicatie weer verwijdert kan worden. Is hierbij de aanname correct dat indien er in een asynchroon vraagbericht de indicatorAfnemerIndicatie op 'false' staat en voor de opgevraagde gegevens de afnemerindicatie reeds gezet is (door een voorgaande vraag) deze verwijdert moet worden?

Maarten van den...

Hallo Niek,

Afnemerindicaties kunnen wel gezet worden via een vraag, maar niet verwijderd. Het verwijderen dient te gebeuren door voor elke geplaatste afnemerindicatie een verwijderkennisgeving te sturen, waarmee de zender aangeeft dat dit object niet meer relevant voor hem is.

Met vriendelijke groet,

Maarten

Wouter Wigman

Wat zijn hiervoor de criteria in het kennisgevingsbericht? Is dit het noemen van de hoofdentiteit en de sleutelOntvangend? Waar kan ik dit nalezen in de documentatie?

Maarten van den...

Hallo Niek,

De StUF-standaard schrijft voor dat een kennisgeving minimaal de kerngegevens bevat als de sleutelOntvangend niet is gevuld.

Voor de rest is het mogelijk dat een systeem waarin een afnemerindicatie wordt geplaatst nog andere eisen stelt. De StUF definieert geen specifiek bericht hiervoor. De systemen die ik ken gebruiken hiervoor een informatieve kennisgeving, maar ik zou een en ander voor de zekerheid bij de leverancier van het systeem waarin je de afnemerindicatie wilt plaatsen.

Groet,

Maarten

Wouter Wigman

>> De StUF definieert geen specifiek bericht hiervoor. 

Kan bevestigd worden dat dit wel vastgelegd en gedocumenteerd gaat worden? Het koppelen/ontkoppelen van gegevens is voor ons cruciaal en dat hier geen voorschriften voor zijn is natuurlijk recept voor chaos.