Betekenis waardeOnbekend

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Betekenis waardeOnbekend

Onlangs is op het StUF 02.04 forum en in de StUF expertgroep een discussie ontstaan over de betekenis van het StUF attribute “waardeOnbekend”. Uit de tekst van de StUF 02.04 standaard is niet eenduidig af te leiden wat de beoogde betekenis is indien dit attribute bij een element is opgenomen. De volgende interpretaties zijn mogelijk:

  1. De zender van een bericht weet niet OF het element een waarde heeft
  2. bijvoorbeeld: het is onbekend OF een persoon een overlijdensdatum heeft (m.a.w. of de persoon overleden is)
  3. De zender van een bericht weet DAT het element een waarde heeft, maar kent de feitelijke waarde niet
  4. bijvoorbeeld: het is bekend DAT een persoon een overlijdensdatum heeft (overleden is), maar het is onbekend WELKE datum

Om de volgende redenen wordt voorgesteld om binnen StUF 02.04 de eerstgenoemde (1) definitie te hanteren:

  1. Dit lijkt de definitie die op dit moment door de meeste leveranciers feitelijk gebruikt wordt en leidt daarmee voor deze leveranciers niet tot aanpassingen van implementaties (stabiliteit van de standaard).
  2. Dit is de definitie zoals die is opgenomen binnen StUF 03.01 (besproken en bevestigd in laatste StUF expertgroep) en ook de definitie waarop de vastgestelde mapping tussen StUF 02.04 op StUF 03.01 is gebaseerd.
  3. Door deze definitie zal het niet voorkomen dat een ontvanger aanneemt DAT een element een waarde heeft (maar onbekend is welke waarde) terwijl de zender feitelijk niet weet OF het element een waarde heeft.

Door de voorgestelde definitie kan in uitzonderlijke gevallen informatieverlies optreden omdat het dan niet mogelijk is om aan te geven dat bekend is dat een persoon overleden is, maar onbekend op welke datum (GBA waarde 00000000). Ingeschat wordt dat het echter minder ernstig is dat “een afnemer aanneemt dat onbekend is OF er een waarde is terwijl de zender weet DAT er een waarde is, maar niet welke waarde”, dan dat “een afnemer aanneemt DAT er een waarde is, maar niet welke waarde terwijl de zender niet weet OF er een waarde is”.

Henri Korver

Beste John,

Jouw interpretatie van "waardeOnbekend", het niet weten of een element een waarde heeft, lijkt inderdaad het meest intuitief en de minst schadelijke definitie. Echter de prijs die we ervoor moeten betalen is dat met stuf0204-berichten niet meer doorgeven kan worden dat een persoon is overleden als we de datum van overlijden niet kennen.

Als de expertgroep jouw interpretatie ziet als een erratum en tevens de bovengenoemde prijs wil betalen dan kan KING de wijziging doorvoeren als een erratum in de volgende patch. Help me herinneren dat we dit punt a.s. woensdag behandelen bij agendapunt 8 (urgente post op het forum).

Mvg,
Henri Korver