definitie geldige datum

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
definitie geldige datum

Is de volgende aanlevering van een datumelement correct?
<geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="M">00000101</geboortedatum>
Het gaat hier om de eeuw-jaaraanduiding '0000'.
StUF 02.04 stelt dat een datum geldig moet zijn. Voldoet '00000101' hieraan?

Maarten van den...

Hallo Ton,

Nee dit is geen geldige definitie want het jaar nul bestaat niet, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar onderin.

Als het jaar nul wel bestond zou het alleen een geldige definitie zijn, als werd bedoeld de maand januari in het jaar nul. Ik kan in de hedendaagse systemen geen enkele toepassing bedenken voor een dergelijke datum. Om die reden lijkt het gebruik van deze datum functioneel hoogst onwaarschijnlijk. Een onbekend jaar dient in StUF0204 te worden aangegeven met StUF:noValue="waardeOnbekend".

Maarten