Foutieve specificatie datums bij waarde onbekend

4 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Foutieve specificatie datums bij waarde onbekend

In StUF 2.04 staat op de pagina's 32 (2x), 41 en 43 gespecificeerd dat indien het attribuut 'StUF:noValue' de waarde 'waardeOnbekend' heeft het element zelf leeg moet blijven.

Dit is niet correct aangezien in datumtype elementen altijd een geldige datum moet worden ingevuld.

Maarten van den...

Aan deze verplichting kan je ontkomen met xsi:nil="true".

Anoniem

Dat klopt, maar in de laatste StUF Expertgroep vergadering is ook overeengekomen de standaard op dit punt aan te scherpen. Er moest expliciet in vermeld worden dat een datumtype element altijd een geldige datum moet krijgen (zie Actiepunt 256).

Maarten van den...

De strekking van het actiepunt in de expertgroep lijkt me niet te zijn dat een datum niet meer mag opnemen met xsi:ni;="true" en een StUF:noValue met de reden van het nil zijn, maar dat als de waarde gevuld wordt er altijd een geldige datum in moet staan.