StUF versienummering

2 reacties / 0 nieuw
Erik Spreeuwenberg
StUF versienummering

1. Als het gaat om StUF (zijnde de vorm waarin berichtenverkeer plaatsvindt) kennen wij een 3-tal versies (1.05, 2.04 en 3.01). Daarnaast kennen we een aantal horizontale en verticale sectormodellen (inhoud) die volgens een van de gemoende StUF versies 'verstuft' (kunnen) worden. Klopt dat?

2. Wat adviseert EGEM aangaande de ondersteuning van deze verschillende versies:

  1. Wat is het eerste moment dat je een nieuwe versie kunt ondersteunen en wat is het uiterlijke moment dat je nieuwe versie moet ondersteunen (m.a.w. is er een formeel moment aan te wijzen waarop een bepaalde versie voloende 'rijp' is om te adopteren en is er een formeel moment waarop de belangrijkste spelers in de markt overgaan tot de adoptie van een nieuwe versie)?
  2. Heeft EGEM beleid geformuleerd rondom de ondersteuning van de verschillende versies i.v.m. uitwisselbaarheid en beheer van koppelvlakken (moet je verschillende versies kunnen ondersteunen en hoe lang moet je dat dan kunnen)?
  3. 'Is er' óf 'wat is' de relatie/afhankelijkheid tussen de stuf versies (vorm) en de versies van sectormodellen (inhoud)?
  4. Is er, naast versieafhankelijkheid van sectormodellen, ook functionele afhankelijkheid tussen de verschillende horizontale en verticale sectormodellen en hoe ziet die er precies uit?
  5. Kunt u een overzicht sturen van alle formeel vrijgegeven verticale sector modellen inclusief versienummers?
  6. Is er, en zo ja welke, een gremium/werkgroep waarin wij zouden kunnen participeren, om op, de wat algemenere, vragen, zoals hierboven beschreven, in de toekomst antwoorden te krijgen?

Erik Spreeuwenberg
Circle Software Group B.V.

Anoniem

Erik,

Op dit moment zijn zowel Peter Klaver als Henri Korver met vakantie. Ik zal echter proberen om enkele vragen te beantwoorden.
Ik ga er vanuit dat zij bij terugkomst de rest van de vragen zullen beantwoorden.

Punt 1.
De versies kloppen, hoewel versie 1.05 niet 'In gebruik' is als ik het goed heb. Naast de horizontale en verticale  sectormodellen bestaat de StUF familie ook nog uit generieke onderlaag.
Dit zijn schema's met generieke componenten die door de daarbovenop liggende schema's gebruikt kunnen worden.  Elke StUF versie heeft zijn eigen generieke onderlaag. De horizontale en verticale sectormodellen worden inderdaad verstuft op basis van de generieke onderlaag en dus StUF versie.

Punt 2. 
Het lijkt me verstandig als je het StUF beheermodel eens goed doorleest. Ik denk dat enkele vragen hiermee al beantwoord worden. Zie 'https://www.surfgroepen.nl/sites/stuf/Shared%20Documents/6_StUF_Beheermo...'.

Punt 2.2.
Lijkt me beantwoord in vraag 1.

Punt 2.3. De horizontale en verticale sectormodellen bestaan net als de generieke onderlaag uit XML-Schema's. Deze schema's uit de verticale laag kunnen schema's uit de horizontale laag maar minsten uit de generieke laag importeren. de schema's uit de horizontale laag schema's importeren schema's uit de generieke onderlaag. Zie ook pagina 5 van het beheermodel.

Punt 2.6. 
Ja, zo'n werkgroep bestaat. Het is de StUF expertgroep die 1 keer per maand bij elkaar komt. Zie ook beheermodel. In principe participeren alle leden van de expertgroep in deze StUF surfgroep. Mocht je deel uit willen maken van de StUF expertgroep dan stel ik voor dat je contact opneemt met Henri Korver.

Ik hoop dat zo tenminste enkele vragen van je zijn beantwoord.