Verwijderen van xsi:nil="true" items uit het soap/xml bericht

2 reacties / 0 nieuw
Ralph Gielkens
Verwijderen van xsi:nil="true" items uit het soap/xml bericht

Hallo,

Ik heb het volgende probleem/vraag. Ik maak gebruik van C# en ik stel een synchrone vraag via de geimporteerde wsdl  (afkomstig uit de StUF patch) . Nu wil ik het volgende resultaat:

<?xml version="1.0" ?>
- <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <SOAP-ENV:Body>
- <vraagBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
- <stuurgegevens xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204">
  <berichtsoort>test</berichtsoort>
  <entiteittype />
  <sectormodel />
  <versieStUF />
  <versieSectormodel />
  <zender xsi:nil="true" />
  <ontvanger xsi:nil="true" />
  <referentienummer />
  <tijdstipBericht />
  </stuurgegevens>
- <body xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204">
- <PRS xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
  <bsn-nummer>7324743437</bsn-nummer>
  </PRS>
- <PRS xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
  <bsn-nummer>7324743437</bsn-nummer>
  </PRS>
  <PRS xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204" />
  </body>
  </vraagBericht>
  </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>


Echter krijg ik het volgende resultaat:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <soap:Body>
- <vraagBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
- <stuurgegevens xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204">
  <berichtsoort>test</berichtsoort>
  <entiteittype />
  <sectormodel />
  <versieStUF />
  <versieSectormodel />
  <zender xsi:nil="true" />
  <ontvanger xsi:nil="true" />
  <referentienummer />
  <tijdstipBericht />
  </stuurgegevens>
- <body>
- <PRS soortEntiteit="F">
  <a-nummer StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <bsn-nummer>7324743437</bsn-nummer>
  <voornamen StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voorletters StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voorvoegselGeslachtsnaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geslachtsnaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geboortedatum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geboorteplaats StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeGeboorteland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geslachtsaanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <plaatsOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieGeheim StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <adellijkeTitelPredikaat StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeGemeenteVanInschrijving StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumInschrijvingGemeente StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumOpschortingBijhouding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <omschrijvingRedenOpschortingBijhouding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandEmigratie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVertrekUitNederland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandImmigratie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVestigingInNederland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieGezagMinderjarige StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieCuratelestelling StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <verblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVerkrijgingVerblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVerliesVerblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <aanduidingBijzonderNederlanderschap StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <burgerlijkeStaat StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <aanduidingNaamgebruik StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSADRINS StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSADRVBL StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSIDB StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSNAT StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSHUW StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSKND StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSOUD StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  </PRS>
- <PRS soortEntiteit="F">
  <a-nummer StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <bsn-nummer>7324743437</bsn-nummer>
  <voornamen StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voorletters StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voorvoegselGeslachtsnaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geslachtsnaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geboortedatum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geboorteplaats StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeGeboorteland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geslachtsaanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <plaatsOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieGeheim StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <adellijkeTitelPredikaat StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeGemeenteVanInschrijving StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumInschrijvingGemeente StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumOpschortingBijhouding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <omschrijvingRedenOpschortingBijhouding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandEmigratie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVertrekUitNederland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandImmigratie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVestigingInNederland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieGezagMinderjarige StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieCuratelestelling StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <verblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVerkrijgingVerblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVerliesVerblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <aanduidingBijzonderNederlanderschap StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <burgerlijkeStaat StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <aanduidingNaamgebruik StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSADRINS StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSADRVBL StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSIDB StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSNAT StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSHUW StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSKND StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSOUD StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  </PRS>
- <PRS soortEntiteit="F">
  <a-nummer StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <bsn-nummer StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voornamen StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voorletters StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <voorvoegselGeslachtsnaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geslachtsnaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geboortedatum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geboorteplaats StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeGeboorteland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <geslachtsaanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <plaatsOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandOverlijden StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieGeheim StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <adellijkeTitelPredikaat StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeGemeenteVanInschrijving StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumInschrijvingGemeente StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumOpschortingBijhouding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <omschrijvingRedenOpschortingBijhouding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandEmigratie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVertrekUitNederland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <codeLandImmigratie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVestigingInNederland StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieGezagMinderjarige StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <indicatieCuratelestelling StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <verblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVerkrijgingVerblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <datumVerliesVerblijfstitel StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <aanduidingBijzonderNederlanderschap StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <burgerlijkeStaat StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <aanduidingNaamgebruik StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSADRINS StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSADRVBL StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSIDB StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSNAT StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSHUW StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSKND StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  <PRSPRSOUD StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" />
  </PRS>
  </body>
  </vraagBericht>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>

Ik maak gebruik van de door .NET gegenereerde classes. De "overbodige" elementen worden door het framework aan de XML berichten toegevoegd, zonder dat deze in de code gebruikt worden.

Kan iemand me helpen met dit probleem?? 

Alvast bedankt.

Ralph Gielkens.

Henri Korver

De serializer van .NET genereert dit soort code:

 [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(IsNullable = true)]
        public Geslachtsnaame geslachtsnaam
        {
            get
            {
                return this.geslachtsnaamField;
            }
            set
            {
                this.geslachtsnaamField = value;
            }
        }

Als je in de bovenste regel IsNullable op false zet in plaats van true, dan zal in dit geval geslachtsnaam niet gegenereerd worden in de XML zonder dat je het in de  code hebt geïnstantieerd. Deze aanpassing moet je met een global search &replace doorvoeren om het ook voor de andere elementen te laten werken.