Aandachtspunt: vullen beginGeldigheid in wijzigingen/correcties

4 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Aandachtspunt: vullen beginGeldigheid in wijzigingen/correcties

In tabel 5.4, de legenda van tabel 5.3 in StUF0301, staat dat beginGeldigheid in oud gevuld moet worden met de beginGeldigheid van de te corrigeren/wijzigen gegevens. Er wordt met geen woord gerept over het feit dat meerdere te corrigeren gegevens niet dezelfde beginGeldigheid hoeven te hebben. Mogelijk is impliciet verondersteld dat beginGeldigheid gelijk moet zijn aan grootste beginGeldigheid voor de gegevens van het object en ik vermoed dat veel systemen het zo geïmplementeerd hebben.

Er zal duidelijkheid gecreëerd moeten worden over het vullen van beginGeldigheid. Ik geloof dat ik kan leven met de impliciete interpretatie in geval van wijzigingen. In geval van correcties in de historie voldoet de impliciete interpretatie niet, omdat je dan op basis van beginGeldigheid de te corrigeren waarde moet kunnen vinden. Dit zal verhelderd dienen te worden.

Hans Wolffenbuttel

Indien een correctie plaatsvindt op een entiteit dan wordt middels datum beginGeldigheid aangegeven op welk moment het geheel van de gegevens geldig is. Dit houdt naar mijn mening in dat het systeem die deze correctie heeft vastgelegd hiervoor ook de geldigheid heeft vastgelegd. Na meerdere wijzigingen moeten de gegevens met dezelfde datum beginGeldigheid in een bericht worden verzameld waarvoor geld dat deze de kleinste datum beginGeldigheid hebben. Daarna moeten de gegevens worden verzameld met de dan kleinste datumGeldigheid. Enzovoort tot alles verstuurd is.

Echter betwijfel ik dat men bij het corrigeren van gegevens zich zo strikt bezighouden met de datum beginGeldigheid. In de praktijk zal een correctie zich voornamelijk voordoen naar aanleiding van een inonderzoek stelling of een gebruikers fout. In beide gevallen zal er naar mijn mening dan geen probleem zijn met het vullen van datum beginGeldigheid.

Robert Melskens

In de StUF Expertgroep van 20 maart is besloten dit erratum (ERR248) nog even 'on hold' te houden.

Het gaat er om dat er in een kennisgeving meerdere gegevens kunnen wijzigen die in de werkelijkheid niet allemaal tegelijkertijd zijn gewijzigd. De vraag is welke waarde beginGeldigheid dan krijgt, die van de jongste of die van de oudste wijziging of zelfs nog anders. De StUF standaard is daar niet duidelijk over.

Het gaat om de beginGeldigheid van het object en niet dat van een gegeven. In historische-correcties moet je echter wel de beginGeldigheid van een gegeven hanteren. Die subtiliteit moet in de standaard goed verwoord worden.

In de vergadering wordt n.a.v. ERR249, zie deze discussie, echter pas duidelijk dat de definities die gehanteerd wordt bij de verschillende partijen van elkaar afwijken. Deze discussie moet dus eerst worden voortgezet.

Robert Melskens

Dit erratum is doorgevoerd in patch 20 (1 juli 2014).

Het vullen van beginGeldigheid in wijzigingen/correcties is beter beschreven in de StUF standaard, zie de tekst van de standaard voor de wijzigingen, omdat het te ver voert hier alles weer te herhalen.

Discussie gesloten.