Aanpassing StUF n.a.v. Essentiële aanpassing OGC-standaarden

2 reacties / 0 nieuw
Mark van den Broek
Aanpassing StUF n.a.v. Essentiële aanpassing OGC-standaarden

In juli heeft het Open Geospatial Consortium (OGC) een wijziging doorgevoerd in een groot aantal van haar technische standaarden. Deze wijziging hangt samen met de publicatie door de W3C van versie 1.1 van Xlink. Hoewel de wijziging als zodanig beperkt is, kan deze mogelijk tot ernstige compatibiliteitsgevolgen leiden.

Dit betekend dat het door StUF gebruikte gml3.1.1 wijzigt waardoor ook in StUF wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

Robert Melskens

Wijziging doorgevoerd in patch 13 (ERR246), post gesloten.