Best practice beschrijft niet hoe om te gaan met groepen

3 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Best practice beschrijft niet hoe om te gaan met groepen

Probleem
In de best practices wordt netjes beschreven hoe je vanuit de basis en kerngegevens entiteiten de kennisgeving, vraag, antwoord en historische entiteiten maakt.
Over hoe om te gaan met groepselementen wordt echter weinig gezegd, niet over de naamgeving maar ook niet over de toe te passen restricties.

Oplossing
Beschrijf in de best practices de naamgeving van de basis groep maar ook van de afgeleide vormen en geef aan hoe je tot die afgeleide vormen kunt komen.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR288.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Probleem was al opgevoerd in de discussie 'Best practices niet duidelijk hoe om te gaan met complexTypes voor groepen' (ERR284). Dit erratum is dus afgevoerd.