Best practices niet duidelijk hoe om te gaan met complexTypes voor groepen

4 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Best practices niet duidelijk hoe om te gaan met complexTypes voor groepen

Probleem
In hoofdstuk 2 van de best practices wordt uiteengezet hoe je vanuit een objecttype een '-basis' complexType maakt en hoe je vervolgens op basis daarvan weer complexTypes maakt voor kerngegevens, vraagberichten, antwoordberichten, kennisgevingsberichten en voor historische gegevens. Het is echter niet zo duidelijk hoe om te gaan met complexTypes voor elementgroepen.
Zo mis ik duidelijkheid hoe deze complexTypes te noemen en hoe deze omgezet zouden moeten worden naar de eerder genoemde types (als dat al aan de orde is).

Oplossing
Beschrijf in de best practices de naamgeving van de basis groep maar ook van de afgeleide vormen en geef aan hoe je tot die afgeleide vormen kunt komen.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR284.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Maarten van den...

Doorvoeren als erratum is niet nodig, want er verandert niets in een sectormodel.

Zo nodig kunnen richtlijnen voor de namen van de complexTypes van groepen worden meegenomen in de te ontwikkelen software voor het genereren van schema's op basis van het UGM.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 februari 2017 is dit Erratum afgevoerd.