BUG: Bij correctie met formele historie is eindGeldigheid in nieuw niet correct gespecificeerd

5 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
BUG: Bij correctie met formele historie is eindGeldigheid in nieuw niet correct gespecificeerd

Probleem

Tabel 5.3 op p. 54 specificeert dat bij een correctie met formele historie eindGeldigheid in Huidig de waarden gespecificeerd door G (alleen StUF:noValue="geenWaarde") mag bevatten. In een synchronisatiebericht waarin een historische waarde wordt gecorrigeerd moet het echter mogelijk zijn om de waarde na de correctie ook een datum als eindGeldigheid te geven.

Oplossing

Vervang de G door G/S analoog aan de waarde voor eindGeldigheid in Oud.

NB: Ook de uitleg van de waarde S in tabel 5.4 zal moeten worden aangepast.

Henri Korver

Ik stel voor om bij de uitleg van waarde S in table 5.4, de zin

"Het tijdstip tot wanneer een foutieve waarde die pas na het historisch worden gecorrigeerd is als geldig in de registratie was geregistreerd."

 te vervangen door

"Het tijdstip tot wanneer een foutieve historische waarde voor of na de correctie als geldig was geregistreerd."

Henri Korver

Het  gebruik van het woord "foutieve" is verwarrend omdat we natuurlijk hopen dat na de correctie de waarde correct is. Vandaar het voorstel om dit woordje te verwijderen:
"Het tijdstip tot wanneer een historische waarde voor of na de correctie als geldig was geregistreerd."

Robert Melskens

Dit voorstel is als erratum in de onderhoudsverzoeken ingebracht onder ERR241.

Robert Melskens

Erratum ERR241 opgelost binnen patch 15.

Post gesloten.