BUG: StUF068 Foutmelding beperkt zich tot een Lk02

2 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
BUG: StUF068 Foutmelding beperkt zich tot een Lk02

Probleem

De StUF068 foutmelding zegt in zijn omschrijving alleen betrekking te hebben op een Lk02 bericht, maar kan ook in andere gevallen, bijvoorbeeld binnen vrije berichten relevant zijn als foutmelding.

Oplossing

Verwijder in de omschrijving van de StUF068 foutmelding dat deze alleen betrekking heeft op een Lk02-bericht, zodat deze melding ruimer kan worden gebruikt.

Robert Melskens

Correctie aangebracht in patch 13 (ERR239), post gesloten.