'sleutelSynchronisatie' toevoegen aan sectormodellen

4 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
'sleutelSynchronisatie' toevoegen aan sectormodellen

In de StUF Expertgroep van 19 maart is besloten om het voorstel van Maarten v.d. Broek met betrekking tot het attribute 'sleutelSynchronisatie' in de StUF standaard te accepteren. Zie daarvoor ook paragraaf 5.4.1 van deze gewijzigde versie van de StUF standaard.

Naar aanleiding van dat erratum moet in de sectormodellen StUF-BG 3.10 en StUF-ZKN 3.10 op de in de toevoeging gespecificeerde plaatsen het betreffende attribute ook worden gedefiniëerd.

Robert Melskens

Dit erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0329.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.wikixl.nl/wiki/basisgemeente/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

In patch 20 is het attribute 'StUF:sleutelSynchronisatie' toegevoegd aan de attributeGroup 'entiteit' in het schema 'stuf0301.xsd'. Daarmee is dit attribute automatisch beschikbaar gekomen binnen alle entiteiten en relaties van de StUF sectormodellen. De vraag is nu echter of het gewenst is dat dit attribute gebruikt kan worden in het sectormodel 'StUF-BG 3.10' en 'StUF-ZKN 3.10'.

Zie ook het gerelateerde erratum ONV0339.

Robert Melskens

In de StUF Expertgroep is besloten om het erratum op dezelfde wijze op te lossen zoals dit eerder gedaan is binnen StUF-WOZ 3.12. Oplossing mag mee in patch 21. Het onderhoudsverzoek kan daarmee ook worden omgezet naar een erratum (ERR0329).