afnemersIndicatie

8 reacties / 0 nieuw
Kevin Dragstra
afnemersIndicatie

Hoi,

Hoe worden de afnemersIndicaties (alla StUF, dus niet via kennisgevingberichten van toevoeging) geplaatst bij inzet van StUF 03.01? Is dit door het gebruik van synchrone en/of asynchrone vraagberichten? Ik kan hier namelijk niks specifieks over vinden in de StUF 03.01 documentatie dus ik ga ervan uit dat een abonnement op een vervolgmutatie kan worden gezet door het gebruik van synchrone als ook asynchrone vraagberichten.

In StUF 02.04 was dit volgens mij alleen mogelijk middels de asynchrone vraagberichten naast de eigen geïnterpreteerde kennisgevingberichten van toevoeging.

Met vriendelijke groet,
Kevin Dragstra

Maarten van den...

Hallo Kevin,

In StUF0301 kan je afnemersindicaties plaatsen met behulp van een toevoegkennisgeving, mits het systeem waaraan je de kennisgeving stuurt dit ondersteunt en via synchroon en asynchrone vraagberichten. Ook hier geldt dat je zult moeten nagaan of het systeem waaraan je het bericht stuurt dit daadwerkelijk ondersteunt. 

De functionaliteit rond afnemerindicaties is niet veranderd gaande van StUF0204 naar StUF0301. Probleem blijft natuurlijk of het plaatsen van afnemerindicaties geimplementeerd is. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten

Kevin Dragstra

Hoi Maarten,

In dit geval is het dus het beste als wij beide ondersteunen. Dus op basis van kennisgevingberichten van toevoeging alsook door het gebruik van de vraagberichten.

In StUF 02.04 staat in paragraaf 4.3.5 "Gegevensbeheer" het onderstaande opgenomen:

"De indicator afnemerindicatie mag alleen op 'true' gezet worden bij asynchrone vraagberichten, omdat bij synchrone vraagberichten niet te voorspellen is welke occurences een gebruiker zal vragen en wat hij vervolgens met de gevraagde occurences doet."

Ik vind het vreemd dat dit niet is gespecificeerd in StUF 03.01. Moet ik in het geval van het zetten van een afnemersindicatie in StUF 03.01 middels een synchrone vraag dan de afnemersindicaties verwijderen met een kennisgevingbericht van verwijdering voor die occurences die voor mij niet relevant zijn?

Verder nog een opmerking t.b.v. het document StUF 03.01.

Hoofdstuk 5 wordt geopend met:

"Dit hoofdstuk behandelt de berichten die gebruikt worden voor het doorgeven van wijzigingen, gegevenssynchronistatie en het plaatsen van afnemersindicaties met initiatief bij de bron (push): kennisgevingberichten en synchronisatieberichten."

Echter wordt er in dit hoofdstuk niks uitgelegd over de push functionaliteit. Ik weet ook dat jij al hebt aangegeven dat dit eigenlijk niet opgenomen hoort te zijn in StUF 03.01 maar dan denk ik dat het push gedeelte uit de openingszin gehaald dient te worden. Of het moet uiteraard uitgelegd gaan worden.

Met vriendelijke groet,

Kevin Dragstra

Maarten van den...

Hallo Kevin,

Het plaatsen van afnemersindicaties is in zekere zin een gunst van het ontvangende systeem. Bij kennisgevingen moet het out-of-band worden afgesproken in zowel 0204 als 0301.

In 0204 mag het inderdaad alleen met asynchrone vragen en niet met synchrone vragen. Dit is bij de overgang naar 0301 als te restrictief beoordeeld en daarom is deze beperking weggenomen. In 0301 dien je als antwoordende partij wel expliciet aan te geven of je een verzoek tot het plaatsen van een afnemerindicatie hebt ingewilligd (zie paragraaf 6.2 bullet indicatorAfnemerindicatie). Het is dan de verantwoordelijkheid van de vragende partij om naar bevind van zaken te handelen.

Met vriendelijke groet,

Maarten

Kevin Dragstra

Hoi Maarten,

Bedankt voor de snelle terugkoppeling.

Heb je ook de opmerking gelezen betreffende hoofdstuk 5 van de StUF 03.01 documentatie t.a.v. de push functionaliteit?

Met vriendelijke groet,

Kevin Dragstra

Maarten van den...

Bedoel je de eerste zin van hoofdstuk 5. Ik heb wel het gevoel dat er mogelijk niet voldoende expliciet gemaakt wordt dat het gebruik van kennisgevingen voor het plaatsen van afnemerindicaties out-of-band geregeld dient te worden.

Maarten

Kevin Dragstra

Ja, het betreft de eerste zin. In het gehele hoofdstuk wordt er verder geen woord gerept over het plaatsen van een afnemersindicatie via een kennisgevingbericht dan wel dat dit out-of-band geregeld dient te worden.

Kevin

Robert Melskens

Als erratum opgenomen in de wijzigingsverzoeken.