annotations met appinfo en het genereren van software

2 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
annotations met appinfo en het genereren van software

In de nieuwe 0301 schema's komen annotations elementen voor met daarbnnen een appinfo element. Niet alle tooling voor het genereren van software op basis van wsdl's kan hiermee uit de voeten. De oplossing is dan om de annotation te verwijderen en dan opnieuw proberen te genereren.

John Rooijakkers

Beste Maarten,

Onder de aanname dat hiervoor open source tooling voor bestaat, lijkt me dit een prima oplossing. Is die tooling niet vrij beschikbaar, dan vind ik dat KING ook een variant zonder annotatie moet kunnen leveren aan belanghebbenden.

Groet, John