Asynchrone vragen

4 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Asynchrone vragen

Bij de asynchrone vragen is het verplicht een sortering op te geven. De uitkomst van deze asynchrone vraag kan een omvangrijk bestand zijn. De applicatie die het antwoord genereert kan daardoor veel inspanningen moeten doen om deze sortering ook te bereiken. Maar wellicht is de vraagsteller helemaal niet geïnteresseerd in deze sortering en had een levering met de berichten in willekeurige volgorde ook passend geweest. Is het niet wenselijk om ook de mogelijkheid te bieden om een asynchrone vraag te stellen zonder verzoek om sortering, waarbij de leverende applicatie dus de berichten in willekeurige volgorde kan leveren. Dit kan in aantal gevallen de tijd benodigd voor maken van de asynchrone levering sterk bekorten.

 

 

 

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0454.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Maarten van den...

In paragraaf 6.1 is onder de bullet Sortering de volgende tekst opgenomen:

"De waarde 0 geeft aan dat het vragende systeem niet geïnteresseerd is in de
volgorde. Als sortering de waarde nul heeft, dan mag het antwoordende systeem de objecten in een door het
antwoordende systeem zelf te bepalen volgorde teruggeven."

Het door jou gewenste gedrag kan dus verwezenlijkt worden door in de verplichte sortering de waarde '0' op te nemen. Het onderhoudsverzoek kan worden afgesloten.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 februari 2017 is dit Erratum goedgekeurd onder voorbehoud dat er nog een verduidelijking in de tekst wordt opgenomen. Het woordje 'volgorde' kan door sommige mensen immers als 'sortering' worden gelezen. Het onderhoudsverzoek kan ook omgezet worden naar een erratum.