Binnen een vrij bericht is geen speciaal element 'antwoord' gedefinieerd

2 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Binnen een vrij bericht is geen speciaal element 'antwoord' gedefinieerd

Bij het maken van berichten voor de berichtenbox, bleek dat een respons op een vrij bericht met een vraag element geen voorgedefinieerde semantiek had om aan te geven dat niet alle voorkomens teruggegeven waren.

Voorstel:
Definieer het element <paramtersAntwoord>  als een gereserveerd element in een vrij bericht van het type ParametersAntwoord.
 

Maarten van den...

Het erratum is op een iets andere manier verwerkt, namelijk door het element  met de structuur van de body van een synchroon antwoordbericht zonder stuurgegevens als gereserveerd element te definiëren in een vrij bericht. Dit erratum zal worden meegenomen in versie 04 van de StUF-standaard.