Corrigeren van materiele historie toestaan in losse kennisgevingen

4 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Corrigeren van materiele historie toestaan in losse kennisgevingen

Momenteel is het alleen toegestaan om historische waarden te corrigeren in synchronisatieberichten. Een voorbeeld hiervan is te vinden in sectie 7.8 (Het simpel corrigeren van een historische waarde) van TheorieHistorie.pdf (zie bijlage). Echter in losse kennisgevingen is een dergelijke correctie niet mogelijk omdat Tabel 5.3 van de StUF-standaard voorschrijft dat de eindGeldigheid in zowel het oude als het nieuwe voorkomen geen waarde mag hebben.

Het voorstel is om deze beperking op te heffen zodat door middel van losse kennisgevingen ook historische waarden kunnen worden gecorrigeerd. Het gaat hier om correcties in de materiele historie. Correcties in de formele historie kunnen vooralsnog alleen met synchronisatieberichten. 

Het voordeel is dat je dan correcties in de materiele historie kunt doen zonder gebruik te hoeven maken van het complexe synchronisatiebericht.

 

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0499.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Ton Timmermans

Graag de use case aangeven waar dit gewenst is. Ik kan me er nu niets bij voorstellen.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 januari 2018 is dit RFC besproken. Henri gaf aan dat de use case de LV-BAG betreft. Zij vinden het synchronisatiebericht te ingewikkeld. De StUF Expertgroep is van mening dat als het synchronisatiebericht te ingewikkeld is je er voor moet zorgen dat dat eenvoudiger wordt, je moet niet een tweede manier introduceren om de synchronisatie voor elkaar te krijgen en dus het kennisgevingsbericht er voor misbruiken.
De StUF Expertgroep heeft aangegeven dat de LV-BAG hiervoor wel een vrij bericht met de entiteit functie mag gebruiken en heeft dit RFC afgewezen.