Erratum: Het corrigeren van de eerste beginGeldigheid

7 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Erratum: Het corrigeren van de eerste beginGeldigheid

In paragraaf 5.2.5 wordt onder punt 3 de correctie van beginGeldigheid beschreven. Als beginGeldigheid voor slechts een deel van de gegevens naar de toekomst schuift, dan moeten de waarden opgevuld worden met de waarden uit de materiële historie. Echter, voor de oudst beginGeldigheid is er geen materiële historie. Het is ook heel onlogisch om de eerste beginGeldigheid niet voor alle gegevens tegelijkertijd te corrigeren.

Er wordt daarom voorgesteld om in de één-na-laatste alinea voor punt 4 na de zin ‘In al deze gevallen wordt zonodig formele historie opgebouwd in de registratie.’ in te voegen:

De eerste beginGeldigheid mag alleen gecorrigeerd worden, als deze voor alle gegevens tegelijkertijd wordt gecorrigeerd. In de praktijk kan zonder synchronisatiebericht de eerste beginGeldigheid alleen gecorrigeerd worden, als er nog geen wijzigingen met materiële historie zijn doorgevoerd.

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0500.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Om het voor mezelf begrijpelijk te maken heb ik de case even in diagrammen uitgewerkt (zie bijgaande pdf) en als die uitwerking klopt denk ik dat de tekst eigenlijk moet worden:

De eerste beginGeldigheid mag alleen gecorrigeerd worden, als deze voor alle te corrigeren gegevens tegelijkertijd wordt gecorrigeerd. In de praktijk kan zonder synchronisatiebericht de eerste beginGeldigheid alleen gecorrigeerd worden, als er nog geen wijzigingen met materiële historie zijn doorgevoerd.

Bijlage

Analyse ONV0500.pdf
Ruud Kathmann

Plaatjes werken inderdaad prima. Maar volgens mij heb jij met deze plaatjes een andere situatie geschetst dan Maarten bedoelt. De situatie die Maarten schetst gaat namelijk over het uitsluitend wijzigen van de beginGeldigheid, zonder inhoudelijke wijziging/correctie van de gegevens zelf. In jouw plaatje (en ook jouw tekstvoorstel) is sprake van een samenloop met een inhoudelijke wijziging. Die is er niet. De oorspronkelijke tekst van Maarten is dus beter, maar het is inderdaad wellicht wel verstandig om ook de situatie die Maarten bedoelt met plaatjes te verduidelijken.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 januari 2018 is dit onderhoudsverzoek goedgekeurd voor verwerking. Het mag worden omgezet naar een erratum.

De voorgestelde tekst riep nog wel wat discussie op aangezien daarmee de situatie waar op gedoeld wordt niet duidelijk is. Voorstel is dan ook om in de tekst 'alle elementen van het object aan het bericht moeten worden toegevoegd' op te nemen en daarin tevens aan te geven dat de te wijzigen beginGeldigheid het ontstaansmoment van het object vertegenwoordigd.
De tekst wordt dus:

De eerste beginGeldigheid mag alleen gecorrigeerd worden, als deze voor alle gegevens tegelijkertijd wordt gecorrigeerd. Alle elementen van het object moeten dus aan het bericht worden toegevoegd. De eerste en dus de te wijzigen beginGeldigheid vertegenwoordigd dus het ontstaansmoment van het object. In de praktijk kan zonder synchronisatiebericht de eerste beginGeldigheid alleen gecorrigeerd worden, als er nog geen wijzigingen met materiële historie zijn doorgevoerd.

Ook is verzocht om de betreffende tekst te verduidelijken met diagrammen en ter verduidelijking ook de situatie te beschrijven waarop het geen betrekking heeft.

Robert stelde daarnaast nog voor om de tekst:
Als beginGeldigheid voor slechts een deel van de gegevens naar de toekomst schuift, dan moeten de waarden opgevuld worden met de waarden uit de materiële historie.

in dezelfde bullet 3 te wijzigen in:
Als beginGeldigheid voor slechts een deel van de gegevens naar de toekomst schuift, dan moeten deze gegevens in het tijdvak tbo tot tbn opgevuld worden met de waarden zoals deze golden voor deze gegevens in de materiële historie direct voorafgaand aan tbo.

Ook dat werd goedgekeurd.

Robert Melskens

Bijgaand de uitwerking van ERR0500 ter goedkeuring tijdens de StUF Expertgroep van 21 februari 2018.

Bijlage

stuf0301-ERR0500.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 februari 2018 is de uitwerking van dit erratum goedgekeurd.