Functie "entiteit" default voor entiteit in vrij bericht

4 reacties / 0 nieuw
Frank Samwel
Functie "entiteit" default voor entiteit in vrij bericht

In een vrij bericht kan 0, 1 of meerdere elementen met attribuut functie voorkomen. Enkele van deze functies hebben voorgedefinieerde afhandeling (update, selectie, antwoord). Voor alle andere situaties wordt functie="entiteit" gebruikt.

Dit is daarmee de default waarde, die eigenlijk voor de verwerking geen betekenis heeft. De verwerking hiervan moet namelijk in het koppelvlak worden beschreven. Het lijkt me daarom niet nodig dit attribuut op te nemen.

De specificaties verplichten het opnemen van dit attribuut, zie paragraaf 7.2.

Op dit moment hebben we geconstateerd dat op verschillende plekken in koppelvlakken dit attribuut niet is opgenomen:

  • In alle StUF jeugdzorg 1.0 berichten
  • In enkele Zaak- Documentservices v1.2 berichten

Nu voldoen deze berichten niet aan de specificaties van StUF 3.01 én StUF 3.02. Dit zou moeten betekenen dat deze koppelvlakken moeten worden aangepast.

Het voegt echter niks toe om dit attribuut toe te voegen. Met name StUF jeugdzorg is al door meerdere leveranciers geïmplementeerd en wordt door meerdere gemeenten gebruikt, en ook nog in de keten door Justid, politie en RvdK.

Ik zou daarom de voorkeur hebben dat het attribuut functie niet verplicht is, en dat wanneer dit attribuut is weggelaten het element moet worden verwerkt alsof functie="entiteit".

Dit zou dan wel moeten worden aangepast in de StUF 3.01 én StUF 3.02 specificaties.

Robert Melskens

Dit erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0497.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Hierbij het voorstel voor de oplossing van onderhoudsverzoek ONV0497 (zowel met als zonder renvooi) zoals dat besproken zal worden in de StUF Expertgroep van 15 november 2017.

Bijlage

stuf0301 ONV0491 en ONV0497.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 november is de uitwerking goedgekeurd. Het onderhoudsverzoek is omgezet naar een erratum (ERR0497).