Gebruik verwerkingssoort van een relatie van een gerelateerde

2 reacties / 0 nieuw
Frank Samwel
Gebruik verwerkingssoort van een relatie van een gerelateerde

In een toevoegingsbericht (bijvoorbeeld creeerZaak_zakLk01) kan een relatie (bijv. deelzaak) worden toegevoegd. De relatie heeft dan verwerkingssoort="T" en de gerelateerde verwerkingssoort="I" ("T" is ook mogelijk, maar deze vraag gaat over "I" als de gerelateerde al bekend is). Als de relatie een kerngegeven is (zoals isVan bij een zaak) moet deze ook worden opgenomen in het bericht.

Mijn vraag is welke verwerkingssoort hier gebruikt moet worden voor deze relatie van de gerelateerde (isVan). Ik kan daar geen beschrijving van vinden in de StUF specificaties.

In de standaard staat wel 'Voor de gerelateerde entiteit gelden dezelfde regels als voor de topfundamenteel met inachtneming van de in het sectormodel gedefinieerde structuur voor de gerelateerde.' (par 5.2.7).

Dus moeten we de gerelateerde beschouwen als topfundamenteel. Maar tabel 5.5 en 5.7 kennen voor mutatiesoort="T" alleen verwerkingssoort="T" bij de topfundamenteel. Wat ik moet invullen bij verwerkingssoort="I" is dan niet duidelijk beschreven. Eigenlijk zou ik uit de regel in 5.2.7 moeten concluderen dat verwerkingssoort="I" niet is toegestaan voor een gerelateerde, terwijl die in tabel 5.5 juist expliciet wel is toegestaan.

Mijn "gok" is dat dit ook een "I" moet zijn, de relatie van de gerelateerde wordt immers niet toegevoegd maar alleen meegegeven ter identificatie.

        <ZKN:heeftAlsDeelzaak StUF:entiteittype="ZAKZAKDEL" StUF:verwerkingssoort="T">
            <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="I">
                <ZKN:identificatie>12340535233890</ZKN:identificatie>
                <ZKN:omschrijving>omschrijving</ZKN:omschrijving>
                <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="I">
                    <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT" StUF:verwerkingssoort="I">
                        <ZKN:omschrijving>Aanvraag burgerservicenummer behandelen</ZKN:omschrijving>
                        <ZKN:code>12345678</ZKN:code>
                        <ZKN:ingangsdatumObject>20171001</ZKN:ingangsdatumObject>
                    </ZKN:gerelateerde>
                </ZKN:isVan>
            </ZKN:gerelateerde>
            <StUF:tijdvakRelatie>
                <StUF:beginRelatie>20171115</StUF:beginRelatie>
                <StUF:eindRelatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            </StUF:tijdvakRelatie>
            <StUF:tijdstipRegistratie>20171117</StUF:tijdstipRegistratie>
        </ZKN:heeftAlsDeelzaak>

Henri Korver

Als een relatie onderdeel is van de matchgegevens van een fundamentele of gerelateerde entiteit dan is de verwerkingssoort inderdaad altijd "I" tenzij het een correctie is in het fundamentele entiteit wat hier niet geval is.  Dit lijkt mij vrij logisch maar is misschien niet (goed genoeg) beschreven in de standaard. In dat geval moet de beschrijving aangescherpt worden.