Is het attribute StUF:noValue op elementen in de scope van een vraagbericht nu wel of niet toegestaan?

5 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Is het attribute StUF:noValue op elementen in de scope van een vraagbericht nu wel of niet toegestaan?

Op dit moment worden in de STP vraagberichten, waarin binnen het 'scope' element de elementen voor de gevraagde gegevens met een 'StUF:noValue' attribute worden gedefinieerd zoals bijv.:

<geslachtsnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>,

afgekeurd. Het gaat in tegen testregel STV0000101 die stelt dat het element leeg moet zijn maar wel een xsi:nillable attribute mag hebben maar geen 'StUF:noValue' attribute.
Deze regel is echter niet expliciet gesteld in de StUF standaard. Daar staat nl.:

Een gegeven wordt gevraagd door het op te nemen als een element met een lege inhoud en het attribute xsi:nil=”true”.

Je zou zeggen dat je kunt terugvallen op de term leeg element. Het is echter maar de vraag wat daar nu precies onder wordt verstaan. Ik heb er daarom even de XML specs (https://www.w3.org/TR/xml/) op nagekeken en daarin staat in paragraaf 3.1 bij punt [44]:

[44]    EmptyElemTag    ::=    '<' Name (S Attribute)* S? '/>' [WFC: Unique Att Spec]

Empty-element tags may be used for any element which has no content, whether or not it is declared using the keyword EMPTY. For interoperability, the empty-element tag SHOULD be used, and SHOULD only be used, for elements which are declared EMPTY.

Examples of empty elements:

<IMG align="left" src="/%3Ca%20href%3D"http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home">http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home" />
<br></br>
<br/>

Een leeg element mag dus volgens de XML specs gewoon attributes bevatten.

De STP voldoet dus op dit moment formeel niet aan StUF.
We kunnen dat op 2 manieren repareren:

  • corrigeer de StUF standaard zo dat in de elementen voor de gevraagde gegevens in het 'scope' element geen 'StUF:noValue' attributes voor mogen komen;
  • wijzig testregel STV0000101 zo dat berichten waarin 'StUF:noValue' attributes op de betreffende plaats voorkomen niet meer worden afgekeurd.
Ton Timmermans

Deze vraag is al eerder behandeld in de StUF expertgroep, zie discussie:

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/gebruik-attr...

Ik verwacht dat de uitkomst daarvan geldig blijft en de nieuwe discussie gesloten kan worden..

Robert Melskens

Ton,

Bedankt voor de referentie naar de gerelateerde discussie. Het komt er dus op neer dat het StUF:noValue attribute niet is toegestaan. Gezien de betekenis van 'leeg element' in de XML standaard lijkt het me echter toch goed om dit dan expliciet op te nemen in de StUF standaard. Dat voorkomt discussies als deze in de toekomst.

Issue Manager

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR0509.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

In het bijgaande bestand is een voorstel tot verbetering gedaan.

Bijlage

stuf0301 - ONV0509 (met renvooi).pdf