<entiteittype> komt voor in StuurgegevensDu02

2 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
<entiteittype> komt voor in StuurgegevensDu02

Het overbodige element <entiteittype> komt voor in StuurgegevensDu02.

Voorstel:
Verwijder dit element.

Maarten van den...

Dit erratum is verwerkt in versie 030104 van stuf0301.xsd van 1 december 2009.