Review PDOK-formaat voor mutatie-leveringen

2 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Review PDOK-formaat voor mutatie-leveringen

Bij deze (zie BIJLAGE)  het reviewcommentaar van KING op het PDOK-formaat voor mutatie-leveringen.

Samenvattend:
De review richt zich voornamelijk op het analyseren van de verschillen tussen het nieuwe PDOK- en het bestaande StUF-formaat. De conclusie is dat het nieuwe formaat weinig voordelen biedt. Het lijkt alsof de interne representatie van de database voor het bijhouden van historische voorkomens (versies van objecten) doorschemert in de leveringsberichten van de PDOK. Dat is misschien handig voor de softwareontwikkelaars van de PDOK maar niet voor de afnemers zoals gemeenten.
Daarnaast worden gemeenten geconfronteerd met twee verschillende formaten:

  • StUF voor het vullen van de basisregistraties BAG en BGT
  • PDOK-levering voor het afnemen van gegevens uit de BAG, BGT en BRK.

Het spreekt voor zich dat dit voor gemeenten geen wenselijke situatie is.

Ruud Kathmann

Henri,

Goed dat jullie gereageerd hebben. Helaas was de reactietermijn kort en hebben wij niet binnen de termijn naar PDOK kunnen reageren.

Het is bijzonder dat PDOK stelt dat er geen formaat was en dat men daarom een eigen formaat heeft gedefinieerd. Het StUF-Geo is toch al langer bekend en biedt inderdaad dezelfde functionaliteit. Of moeten we toch samen met Geonovum meer aan de weg timmeren met StUF-Geo.

Het lijkt mij goed dit onderwerp "twee concurrerende formaten voor levering van geo-mutaties"nadrukkelijk te agenderen voor de volgende Regiegroep en hierover een gesprek aan te gaan met zowel PDOK als Geonovum (mede beheerder van StUF-Geo).