RFC: Schrap tijdvakObject uit de StUF-standaard

5 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
RFC: Schrap tijdvakObject uit de StUF-standaard

Het voorstel is om het element tijdvakObject met de subelementen beginObject en eindObject uit de StUF-standaard te schrappen. In informatiemodellen zoals RSGB worden veelal veel intuïtievere eigen namen gebruikt om het tijdstip van ontstaan (beginObject) en beëindiging van een object (eindObject) uit te drukken. Bijvoorbeeld voor een Natuurlijk Persoon is beginObject de geboortedatum en eindObject de datumOverlijden.

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0466.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 januari 2018 is besloten het RFC goed te keuren voor uitwerking.

Robert Melskens

Bijgaand de uitwerking van RFC0466 ter goedkeuring tijdens de StUF Expertgroep van 21 februari 2018.
 

Bijlage

stuf0302_RFC0466.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 februari 2018 is de uitwerking van dit RFC goedgekeurd.