RFC: Verwijder StUF:IndicatorJN en gebruik StUF:INDIC

5 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
RFC: Verwijder StUF:IndicatorJN en gebruik StUF:INDIC

In de StUF onderlaag hebben we 2 simpleTypes die erg veel op elkaar lijken.

IndicatorJN:

<simpleType name="IndicatorJN">
    <restriction base="string">
         <enumeration value="J"/>
         <enumeration value="N"/>
    </restriction>
</simpleType>

 

en INDIC:

<simpleType name="INDIC">
     <restriction base="string">
          <enumeration value="Ja"/>
          <enumeration value="Nee"/>
          <enumeration value=""/>
     </restriction>
</simpleType>

Het eerste type wordt alleen gebruikt in het element 'intermediair' in het 'Bv03Bericht' bericht.

Mijn voorstel is om dit simpleType te verwijderen en het type van 'intermediair' te veranderen naar 'StUF:INDIC'.
Enige nadeel is dat dan ook de lege enumeration wordt toegevoegd.
Indien dit niet gewenst is en IndicatorJN moet blijven bestaan dan stel ik voor om dan iig de enumerations gelijk te trekken aan die van INDIC (dus niet J/N maar Ja/Nee). Naamgeving van dat simpleType moet daar dan ook op worden aangepast.

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0494.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 18 oktober is besloten dat er in de StUF onderlaag een complexType komt met de naam 'INDIC-r' welke een restrictie op het complexType 'INDIC' is en waar geen lege enumeratie in voorkomt.

Henri Korver

Zie bijlage voor de uitwerking van dit RFC

Bijlage

stuf0302.xsd
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 november 2017 is de uitwerking van dit RFC goedgekeurd.