Structuur wijziging element met de functie 'entiteit' in vrij bericht

8 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Structuur wijziging element met de functie 'entiteit' in vrij bericht

Volgens de StUF standaard kan in een vrij bericht een element (met een vrij te kiezen naam) worden toegevoegd met het attribute 'functie' met de waarde 'entiteit' en het attribute 'entiteittype'. Binnen dat element worden dan de waarden van eigenschappen van een in het sectormodel gedefinieerde entiteittype opgenomen. Daarnaast kan binnen dat element echter ook een 'parametersEntiteit' element worden opgenomen voor het toevoegen van parameters die specifiek bedoelt zijn voor het bovenliggende element maar geen onderdeel zijn van de entiteit.

Tijdens de StUF Expertgroep van 18 oktober hadden enkele leden met name met dat laatste moeite. Je plaatst de parameters nl. wel binnen de entiteit. Het voorstel is dan ook om onder het element met de vrij te kiezen naam nog een 'object' element toe te voegen waarin de waarden van eigenschappen van een in het sectormodel gedefinieerde entiteittype worden opgenomen. Het 'parametersEntiteit' element komt dan naast het 'object' element te staan.
Het attribute 'entiteittype' moet daarmee ook van het element met de vrij te kiezen naam naar het 'object' element worden verplaatst.

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0498.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 november 2017 is besloten om alsnog dit RFC aan te maken. In deze StUF Expertgroep maar ook in die van 20 september 2017 zijn nl. voorstellen gedaan om de ingediende uitwerkingen nog verder te verbeteren.
Deze voorstellen zijn verwerkt in RFC0498.

Robert Melskens

In dit RFC wordt gesproken over het verplaatsen van het attribute 'entiteittype' van het element met de vrij te kiezen naam naar het 'object' element in geval van de 'functie' attribuutwaarde 'entiteit'.
Bij element element met een vrij te kiezen naam maar met een 'functie' attribuutwaarde van 'update', 'selectie' of 'antwoord' speelt eigenlijk hetzelfde. Ook daar wil de StUF Expertgroep het attribute 'entiteittype' niet meer op het element met de vrij te kiezen naam geplaatst hebben.

Robert Melskens

Bij deze een uitwerking van een voorstel (zowel met als zonder renvooi) zoals dat woensdag 17 januari 2018 wordt besproken in de StUF Expertgroep.

Bijlage

RFC0498.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 januari 2018 is besloten om het eerste voorbeeld bericht van paragraaf 7.2.3 zodanig te wijzigen dat het scope element in het laatste 'selectie' element komt te staan. Op die wijziging na is de uitwerking van dit RFC goedgekeurd door de StUF Expertgroep.

Robert Melskens

Bijgaand de aangepaste uitwerking van RFC0498 ter goedkeuring tijdens de StUF Expertgroep van 21 februari 2018.

Bijlage

stuf0302_RFC0498.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 februari 2018 is de uitwerking van dit RFC goedgekeurd.