Tegenstrijdige regels voor peiltijdstipFormeel

3 reacties / 0 nieuw
Rijk van Haaften
Tegenstrijdige regels voor peiltijdstipFormeel

Op pagina 107 in StUF 3.01 (versie 27, 06-02-2018) staat het volgende:

Als er voor een gegeven of relatie op peiltijdstipMaterieel slechts waarden vastliggen met een
<StUF:tijdstipRegistratie> groter dan peiltijdstipFormeel, dan dient de waarde te worden
teruggegeven voor <StUF:beginGeldigheid> en in geval van relaties ook <StUF:beginRelatie>
kleiner dan peiltijdstipMaterieel met de grootste waarde voor <StUF:tijdstipRegistratie> kleiner dan
peiltijdstipFormeel.

Dit is onmogelijk. Als er uitsluitend waarden vastliggen tijdstipRegistratie groter dan peiltijdstipFormeel dan kunnen er nooit waarden worden teruggegeven met een tijdstipRegistratie kleiner dan peiltijdstipFormeel.

Daarnaast is deze eis onverenigbaar met de voorschriften voor het omgaan met scope in bevragingen. Om te komen tot een consistente aanpak stel ik voor de volgende aanpak op te nemen in StUF in plaats van de twee regels die er nu staan (pagina 107):

  1. Als peiltijdstipFormeel strikt eerder ligt dan het oudste tijdstipRegistratie voor het betrokken object, dan wordt het oudste tijdstipRegistratie gebruikt als peiltijdstipFormeel in plaats van het opgegeven peiltijdstipFormeel.
  2. Alle gegevens met een tijdstipRegistratie strikt later dan het bij punt 1 gekozen peiltijdstipFormeel worden buiten beschouwing gelaten (die waren immers op het peiltijdstipFormeel nog niet bekend).
  3. Als peiltijdstipMaterieel strikt eerder ligt dan de oudste beginGeldigheid van de gegevens die na punt 2 overblijven, dan wordt die oudste beginGeldigheid gebruikt als peiltijdstipMaterieel in plaats van het opgegeven peiltijdstipMaterieel.

Dit is vooral van belang voor Lv05 en Lv06. Voor Lv03 en Lv04 geld alleen punt 3.

Het resultaat is dat voor een gevonden object altijd een antwoord wordt teruggegeven (die intentie staat al in de standaard). Ligt het peiltijdstipMaterieel eerder dan de oudste beginGeldigheid, dan zal Lv03 / Lv04 overeenkomen met de oudste toestand van de overeenkomende Lv07 / Lv08. Voor Lv05 / Lv06 zal dit meestal de oudste toestand opleveren, vergelijkbaar met oudste in synchronisatieberichten of de oudste toestand in Lv09 / Lv10. Bijzondere situaties zijn er bijvoorbeeld als er een correctie van de oudste beginGeldigheid is geweest.

Issue Manager

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0518.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Rijk van Haaften

Zijn er naast het Kadaster andere partijen met ervaring op het gebied van StUF-bevragingen, het bouwen van software ervoor of het verwerken van de geproduceerde bevragings-resultaten? Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen daarmee en de gemaakte keuzes (met betrekking tot bovengenoemde constatering of andere bevragings-gerelateerde zaken).