Voeg berichtsoorten Lk01/Lk02 en Lk05/Lk06 samen!

3 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Voeg berichtsoorten Lk01/Lk02 en Lk05/Lk06 samen!

De kennisgevingen Lk05/Lk06 worden gebruikt voor het communiceren van mutaties in de toekomst, maar zijn verder qua structuur en functionaliteit identiek aan de kennisgevingen Lk01/Lk02. Het voorstel is om in de berichtsoorten Lk01/Lk02 toekomstmutaties toe te staan zodat de berichtsoorten Lk05/Lk06 kunnen worden geschrapt. 

​Dit voorstel is in lijn met een eerdere vereenvoudiging die we hebben doorgevoerd in StUF 3.02 waarbij de berichtsoorten Bv03 en Bv04 zijn samengevoegd.

 

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0501.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 januari 2018 is dit RFC afgewezen. Het heeft nl gigantische consequenties als je de berichten gaat samenvoegen. Met het bestaan van het onderscheid tussen deze berichten is veel eenvoudiger om te gaan in de software dan met het bepalen van de functie van de berichten nadat deze zijn samengevoegd.
Toekomstmutaties worden weliswaar waarschijnlijk nergens gebruikt maar zodra iemand dat wel wil gaan doen moet die mogelijkheid er zijn.