wel of geen parameter element in samengestelde kennisgevingen

7 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
wel of geen parameter element in samengestelde kennisgevingen

Probleem
In de StUF 3.01 standaard staat onderin op pagina 55:

Samengestelde kennisgevingen hebben geen parameter element. Het is ook onzinnig de elementen 'mutatiesoort' en 'indicatorOvername' aan een samengestelde kennisgeving te koppelen. Deze attributen worden immers op de
afzonderlijke enkelvoudige kennisgevingen van de samengestelde kennisgeving gedefinieerd.

Op pagina 70 staat echter weer:

De asynchrone enkelvoudige kennisgevingen dienen allemaal dezelfde indicatorOvername te hebben als de asynchrone samengestelde kennisgeving waarin ze zitten.

Dit lijkt me aardig met elkaar in tegenspraak.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0422.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

De bewuste tekst op pagina 70 is gewijzigd in:

De asynchrone enkelvoudige kennisgevingen binnen een samengestelde kennisgeving dienen allemaal dezelfde indicatorOvername te hebben.

Bijlage

stuf0301 - ONV0422 (met renvooi).pdf
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 16 maart 2016 is de voorgestelde oplossing goedgekeurd.
Het onderhoudsverzoek is omgezet naar een erratum (ERR0422) en wordt meegenomen in patch 24.

Rijk van Haaften

Destijds is een andere inconsistentie over ditzelfde onderwerp niet meegenomen. De inleiding van hoofdstuk 5 beschrijft:

Een samengestelde kennisgeving heeft de volgende structuur:
...
<parameters>
    ...
</parameters>
...

De naam samengesteldeKennisgeving is nog vrij te kiezen. Een samengestelde kennisgeving bevat het element <parameters> gevolgd door twee of meer enkelvoudige kennisgevingen. 

Tot aan de laatste paragraaf van 5.1 waar nog steeds staat:

Samengestelde kennisgevingen hebben geen parameter element.

De wijziging van 16 maart 2016 gaat duidelijk uit van de benadering "Samengestelde kennisgevingen hebben geen parameter element". Hoofdstuk 5, in elk geval de inleiding tot aan 5.1 gaat echter nog steeds uit van het juist wel aanwezig zijn van een parameter element: "Een samengestelde kennisgeving bevat het element <parameters>".

Ook StUF 3.02 is in dit opzicht inconsistent (hoewel deprecated), waarbij de term samengesteld is vervangen door Lk03.

Issue Manager

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0504.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Op basis van het in patch 24 doorvoeren van een wijziging m.b.t. het parameter element i.r.t. een samengestelde kennisgeving concludeer ik dat iedereen het er over eens is dat er geen parameters in samengestelde kennisgevingen thuis horen. In bijgaande bijlage heb ik dan ook correcties aangebracht om de door Rijk genoemde inconsistenties op te lossen.

Bijlage

stuf0301 - ONV0504 (met renvooi).pdf