adresaanlevering

2 reacties / 0 nieuw
Wesley Koch
adresaanlevering

Beste leden, Ik zou de volgende situatie willen voorleggen waarvan ik graag jullie mening wil weten. Bij een mutatie vertrek buitenland (een emigratie) (met Stuf 02.04) wordt vanuit het bronsysteem een bericht geleverd met alleen een correspondentieadres en geen inschrijvingsadres. Wanneer een persoon verhuist van een verblijfadres naar een correspondentieadres vanwege verhuizing naar het buitenland of “vertrokken onbekend waarheen” (VOW) worden in het bericht vanuit de bron zowel het oude inschrijvingsadres als het oude verblijfadres beëindigd en een correspondentieadres toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat personen geen inschrijvingsadres meer hebben. Vanuit de oude bron kregen we in dergelijke gevallen een bericht waarbij verblijfadres beëindigd werd, maar het inschrijvingsadres gewijzigd in het nieuwe adres (het correspondentieadres dus). In het sectormodel (bg0204) staat het volgende: Een GBA-systeem en een VOA-systeem dient altijd twee adressen aan te leveren: · het inschrijvingsadres · het verblijfsadres of het correspondentieadres Er wordt een verblijfsadres geleverd als de functieadres de betekenis wonen heeft en een correspondentieadres als de functieadres de betekenis brief heeft. Kan ik er vanuit gaan dat er dus altijd 2 adressen aanwezig moeten zijn?? volgens bovenstaande? Of is de implementatie afhankelijk van hoe de leveranciers dit interpreteren? Mvg, Wesley Koch

Maarten van den...

De spec is helder. Een GBA of VOA systeem dient in dergelijke gevallen inschrijvingsadres en het correspondentie-adres hetzelfde te vullen. Systemen die dit niet doen, houden zich niet aan de spec.
In de praktijk blijkt dit zich helaas voor te doen. Het lijkt me goed om dergelijke issues aan te kaarten in de StUF Expertgroep. Deze post kan daar aanleiding toe zijn.

Maarten