extra codes gebeurtenis voor BAG-GBA koppelvlak

6 reacties / 0 nieuw
Anoniem
extra codes gebeurtenis voor BAG-GBA koppelvlak

In de beschrijving van het BAG-GBA koppelvlak is een vast aantal codes voor BAG gebeurtenissen opgenomen. Deze codes komen overeen met de beschrijving in het BAG processenhandboek. In het BAG processenhandboek staat ook duidelijk beschreven dat de daar beschreven gebeurtenissen niet uitputtend zijn. Een gebeurtenis die niet beschreven wordt, is het toevoegen of verwijderen van nevenadressen. Aangezien er wel op nevenadressen kan worden ingeschreven, zijn deze gebeurtenissen wel van belang voor het GBA. Het verzoek is om hiervoor codes op te nemen in het koppelvlak.

Ruud Kathmann

De behoefte aan uitbreiding van code-gebeurtenis wordt herkend. In het koppelvlak BAG-WOZ (gebaseerd op StUF_3) hebben we daarom het volgende lijstje gebeurtenissen toegevoegd:
BAG-IO        In onderzoek plaatsen
BAG-OA        Onderzoek afgerond
BAG-MUT       Muteren naar aanleiding van signalering
BAG-COR      Correctie
BAG-BN        Benoemen nevenadres
BAG-IN         Intrekken nevenadres
BGR-OABSV  Ontvangst aanvraag bouw-/sloopvergunning bestaan object
BGR-VB        Melding verandering voortgnag bouw/sloop
BGR-ISV       Intrekken sloopvergunning
BAG-HER      Gemeentelijke herindeling/grenscorrectie
Deze gebeurtenissen zullen niet allemaal relevant zijn voor het koppelvlak BAG-GBA, maar het lijkt mij wel wenselijk om in beide koppelvlakken (BAG-GBA en BAG-WOZ) met dezelfde codelijst te werken. De gebeurtenissen rondom nevenadres waren in ieder geval ook bij BAG-WOZ al "gemist".

René Kok


We zijn nu aan de slag met een volgend koppelvlak, nl. BAG/WABO. Hier hebben we dus (weer) mee te maken.
Ik stel voor om een separate lijst met codeGebeurtenis te publiceren waar alle koppelvlakken gebruik van kunnen maken. Is er al zoiets en zo nee, waar zou deze dan thuis horen? Wat mij betreft kan deze gepubliceerd worden onder "StUF > Documenten > 9_StUF_Koppelingen".
De lijst geeft op zich geen diepere betekenis maar benoemt alleen de code gebeurtenis zoals hieronder beschreven door Ruud.

John Rooijakkers

Hoort zoiets niet bij uitstek thuis in het RSGB ? Hierin worden de verschillende BR's uit het stelsel samengebracht (integraal gegevensmodel) ... wellicht dat hier dan ook de mogelijke gebeurtenissen integraal samengebracht moeten worden.

René Kok

Ik ben het op zich met je eens, maar tot nu toe zijn de koppelvlakbeschrijvingen (BAG/GBA, BAG/WOZ, BAG/WABO en mogelijk straks ook BAG/GEO) opgezet buiten de 'StUF community' om. De StUF expert en regiegroepen hebben zich alleen bezig gehouden met de vraag of het StUF compliant is, niet met de inhoud van het koppelvlak. Ik zou dat allicht graag anders zien.
Kan de lijst opgenomen worden bij het RSGB? En zo ja, hoe starten we dit dan op?

Robert Melskens

Zie ook de discussie Uitbreidingen op BAG berichtenspecificaties welke heeft geleid tot erratum ERR213. In de StUF Expertgroep van 20 maart 2013 is besloten dat erratum niet te honoreren en af te voeren.