Kennisgeving NNP/PRS en Wijzigen van BankGiro/eMAilAdres ...

2 reacties / 0 nieuw
Heidi Duverger
Kennisgeving NNP/PRS en Wijzigen van BankGiro/eMAilAdres ...


Een kennisgevingbericht voor het wijzigen van een PRS of NNP.
Er kan een set van Bankgironummers aangeleverd worden.
(dat is ook zo voor Fax-nummers/Telefoon-nummers/eMailAdressen/AcademischeTitels(PRS) )
Hoe ziet een wijziging van een NNP cq PRS er dan uit voor bv. Bankgironummers ?
Bevat het bericht een volledige set oud en nieuw van Bankrekeningnummers.
Of
een wijziging oud naar nieuw
een toevoeging oud=leeg en nieuw= gevuld
een verwijdering oud=gevuld en nieuw=leeg
In beide gevallen is de volgorde van de aangeleverde Bankgironummers belangrijk!

Maarten van den...


Zie in paragraaf 6.2.4 de derde bullet:

Indien in een kennisgevingbericht van een wijziging een element meer dan één keer mag voorkomen, dan worden bij het toevoegen, wijzigen of verwijderen van de waarde van dat element alle waarden voor dat element in het bericht opgenomen. Bij het toevoegen van een tweede telefoonnummer wordt het huidige telefoonnummer dus zowel in de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ occurrence opgenomen.

Het opnemen van de meervoudig voorkomende elementen in dezelfde volgorde is in wezen niet relevant, omdat alle elementen moeten worden opgenomen.