Koppelvlak BAG-GBA; naamgevingsconventie berichtbestanden

4 reacties / 0 nieuw
Gert Jan van de...
Koppelvlak BAG-GBA; naamgevingsconventie berichtbestanden

Wijzigingsverzoek om in het document Koppelvlakspecificatie BAG-GBA v1.2 dd. 14-10-2009 een aanvullende paragraaf op te nemen, warain het gebruik van berichtbestanden en de naamgevingsconventie hiervan wordt beschreven.
Volgende tekstvoorstel:

2.1.12.                Naamgeving berichtbestanden alternatieve media

De StuF-berichten kunnen voor zowel de initiële als de periodieke vulling in een bestand worden aangeleverd. Uitgangspunt hierbij is dat een bestand alleen de berichten bevat van één en dezelfde bronhouder.

In een bestand kunnen de kennisgevingsberichten van meerdere entiteiten worden opgenomen. De leverancier van de berichten is verantwoordelijk voor de juiste volgorde van aanlevering.  

Als naamgevingsconventie voor de berichtbestanden geldt het volgende:

<xxxxxx>_<yyyyyy>_<zzz><9999>_<jjjjmmdd>_<hhmmsstt>_<levspec>.<suffix>

De betekenis van de verschillende variabelen is als volgt:

<xxxxxx> 

= Koppelvlak ('baggba')

<yyyyy>    

= Sectormodel en versie (‘bg0204’)

<zzz>         

= Soort levering ('ini' of 'per')

<9999>      

= Gemeentecode van de bronhouder; inclusief voorloopnul

<jjjjmmdd>       

= Datum aanlevering

<hhmmsscc>   

= Tijd aanlevering (in honderdste seconden)

<levspec>        

= Vrije ruimte voor leverancier; bv. te gebruiken bij de initiële vulling om een afzonderlijke levering van een bepaalde entiteit te duiden (optioneel). 

<suffix>                       

= Formaat ('.xml')

NB. Alle letters worden in lowercase opgenomen.

Voorbeelden van geldige bestandsnamen zijn:

Initiële vulling; de levering van ADR- Kennisgevingen:

baggba_bg0204_ini_0518_20100311_10135520_adr.xml

Periodieke vulling; de levering van mutaties (kennisgevingen van alle entiteiten door elkaar):

baggba_bg0204_per_0518_20100311_15205515.xml

Hein van Schijndel

Centric is er geen voorstander van om de naam van berichtbestanden te standaardiseren. Volgens ons heeft dit geen meerwaarde en creëer je iets wat foutgevoelig is bij handmatige invoer. Wanneer je de naam geautomatiseerd wil  laten bepalen betekent dit voor leveranciers die al iets gebouwd hebben een softwareaanpassing.

Anoniem

Als RFC aan wijzigingsverzoeken toegevoegd.

Anoniem

Op basis van deze post is eerder een RFC opgevoerd. Het GBA-BAG koppelvlak is echter niet in beheer bij KING dus kan er ook geen onderhoudsverzoek voor worden ingediend.

RFC is daarom verwijderd uit de onderhoudsverzoeken.