meegeven sleutelverzendend voor gerelateerd persoon

3 reacties / 0 nieuw
Henri Kalk
meegeven sleutelverzendend voor gerelateerd persoon

Een vraag over het meegeven van sleutel verzendend van een gerelateerde persoon in een kennisgeving.

Een ouder en kind zijn eerst actueel ingeschreven. Later emigreert het kind. Daarna wordt op de PL van de ouder een naamswijziging van het kind doorgevoerd (niet op PL van kind zelf).

Het GBA-systeem stuurt een wijzigingsbericht voor de ouder. De verwerkingssoort van de gerelateerde persoon is ‘W’.

In de relatie prsprsknd wordt in de was-situatie de sleutelVerzendend van het kind meegegeven. In de wordt-situatie ontbreekt deze.

Het ontvangende systeem verwacht deze wel omdat het om dezelfde gerelateerde gaat.  

De leverancier van het GBA-systeem zegt niet meer met de sleutel te kunnen verwijzen naar het kind zelf, omdat daarvan de gegevens afwijken. De afwijkende naamsgegevens van het kind worden dan zonder sleutel bij de ouder opgeslagen.

Hoe moet de regel dat sleutelVerzendend verplicht is als het verzendend systeem over deze sleutel beschikt hier worden uitgelegd?

Hein van Schijndel

Als de gegevens van een gerelateerd kind afwijken van de basisgegevens van het kind zelf, kan er niet meer worden verwezen naar het kind zelf. De afwijkende naamsgegevens worden in dat geval dan bij de ouder zelf opgeslagen, en niet meer via een sleutelverwijzing naar het kind.

Aangezien het verzendende systeem in dat geval geen sleutel meer heeft kan er in het bericht ook geen sleutel meer opgenomen worden. Zou je dat wel doen, dan zouden er bij de ouder ook geen afwijkende kindgegevens meer opgenomen kunnen worden. Een GBA-systeem moet dit volgens het Logisch ontwerp GBA echter wel kunnen."

Ton Timmermans

Volgens het sectormodel 0204 is het niet toegstaan om wijzigingen van gerleateerden door te geven, met als uitzondering ADR.
In de praktijk komt het echter wel voor dat gerelateerden gewijzigd worden via een bericht voor de top-fundamentele entiteit. Dit hoeft op zich ook geen probleem te zijn als zender en ontvanger dit ondersteunen.

Als de zender echter niet kan garanderen dat de sleutelverzendend in alle gevallen wordt meegeleverd bij de gerelateerde moet de sleutel sowieso achterwege blijven in berichten naar de ontvanger.
De ontvanger mag tenslotte aannnemen dat deze sleutel gebruikt mag worden voor identificatie.