Openbare ruimte verplicht veld bij vernummering

4 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Openbare ruimte verplicht veld bij vernummering

In het BAG-GBA koppelvlak is de opname van de extraElement’s identificatieOpenbareRuimte en openbareRuimteNaam niet verplicht bij een vernummering (het proces BRA_HNU volgens het processenhandboek van de BAG). Omdat bij een vernummering ook de openbare ruimte kan wijzigen lijkt het mij verstandig om de bovengenoemde elementen altijd verplicht te laten zijn in geval van de gebeurtenis BRA_HNU, dus ook als bij een vernummering de openbare ruimte hetzelfde blijft. Dit voorkomt verwarring in de praktijk. De vraag is of iemand erop tegen is deze verbetering door te voeren in de bugfix van 1 juli?

Anoniem

Het lijkt me een goede wijziging

Anoniem

In bovenstaande post ging ik ervan uit dat de genoemde extraElement's wel zijn toegestaan in een ADR-bericht maar niet verplicht zijn. Bij nadere bestudering van de specificatie van het BAG-GBA koppelvlak (zie InventarisatieGebeurtenissenBAGvsGBA_v1.2.xls) blijkt dat deze elementen zelfs niet zijn toegestaan. Dus het is sowieso een erratum om deze elementen optioneel te laten zijn maar het liefst verplicht zoals verwoord in mijn eerdere post.

HW Bos

Naar aanleiding van een test kwam dit hiaat bij onze gemeente aan het licht. Aanpassing dus zeer gewenst