Regels voor foutberichten

3 reacties / 0 nieuw
Bob Verhoeff
Regels voor foutberichten

Het document "Standaard Uitwisselings Formaat voor Applicaties" geeft in paragraaf 6.6 (Regels voor foutberichten) de mogelijke fouten die via StUF berichten mogen worden gecommuniceerd. Elk sectormodel (bijv. BG) is vrij om hier foutberichten aan toe te voegen.

Met respect voor interoperabiliteit is het niet gewenst dat leveranciers hun eigen foutberichten definieren. Maar wat als een fout niet thuis te brengen is in de bestaande foutberichten? De voorgedefinieerde foutberichten zijn mijns inziens weinig functioneel van aard, maar juist erg technisch. Dit maakt het lastig om specifieke functionele foutmeldingen op te nemen in foutberichten.

In mijn geval gaat het over een foutmelding als reactie op het (asynchroon) plaatsen van een afnemersindicatie. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Anoniem

In sectormodel bg0204 (zie bg0204.doc) staat in sectie 1.1.1  het volgende:

"Het sectormodel StUF-BG kent geen foutmeldingen naast de foutmeldingen gedefinieerd in het document ‘StUF 2.04: Standaard voor uitwisselingsformaat tussen applicaties"

Sinds het bestaan van bg0310 mogen op bg0204 geen RFC's (functionele wijzigingen) meer worden doorgevoerd. Alleen urgente bugs worden nog verholpen. Is jouw probleem dermate urgent dat het gezien kan worden als een bug? Zo ja, zou je dit willen motiveren en de extra foutmelding(en) in meer detail willen beschrijven? Dan zal de expertgroep zich erover buigen of deze wel of niet wordt opgenomen in een volgende patch.

Bob Verhoeff

Bedankt voor uw reactie. Het probleem is wel urgent, maar geen bug. Ik schat ook in dat het toevoegen van deze nieuwe specifieke functionele foutmelding aan de huidige foutmeldingen resulteert in vervuiling.