Verschillende vormen van geldigheid?

6 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Verschillende vormen van geldigheid?

Ik kreeg via de service desk van EGEM i-teams een email binnen met de volgende vraag over bg0204:

Het is mogelijk dat een relatie-entiteit verschillende vormen van geldigheid bevat. Bijv. de ouder-kind relatie tussen personen waarin zowel de elementen begin-, einddatum zijn toegestaan als het element tijdvakRelatie als het element tijdvakGeldigheid.

Wordt hier een of/of/of situatie bedoeld of kunnen al deze elementen daadwerkelijk gelijktijdig voorkomen in een bericht?

Maarten van den...

Er wordt hier vanuit StUF geen of/of/of situatie bedoeld, want al deze data hebben hun eigen betekenis.

begindatumRelatie en einddatumRelatie zijn door StUF gedefinieerde elementen met als betekenis de datum waarop de relatie ontstaan is en de datum waarop de relatie beëindigd is. Een relatie met einddatumRelatie gevuld wordt door StUF beschouwd als een historische relatie. Deze twee elementen komen altijd samen voor. Het element einddatumRelatie zal voor een ouder/kind relatie en een huwelijk nooit een waarde krijgen, omdat een eenmaal ontstane relatie altijd actueel blijft.

In de ouder/kind relatie is ook gedefinieerd ingangsdatum en einddatum met als betekenis de ingangsdatum en de einddatum van de familierechtelijke betrekking (afkomstig uit de GBA). De betekenis van ingangsdatum valt samen met begindatumRelatie, maar einddatum heeft een andere betekenis dan einddatumRelatie, want ook als einddatum een waarde heeft, blijft de relatie als een actuele relatie bestaan conform de GBA.

De elementen begindatumGeldigheid en einddatumGeldigheid binnen tijdvakGeldigheid zeggen iets over de datums vanaf wanneer en tot wanneer van de relatie gegevens geldig zijn en hebben dus weer een andere betekenis.

Bart van Hest

Maarten, kun je ook uitleggen hoe het zit met de attributen ingangs- en einddatum die direct onder een gegeven voorkomen, zoals bijv. bij een adres (dat ook een tijdvakGeldigheid heeft)?

Maarten van den...

Hallo Bart,

De ingangsdatum en einddatum van een adres zijn gedefinieerd in het domeinmodel als de datum waarop het adres in de werkelijkheid is ontstaan en de datum waarop het adres niet langer meer in de werkelijkheid bestaat (vergelijk de geboortedatum en overlijdensdatum van een persoon).

Daarnaast heeft StUF de gegevensgroep tijdvakGeldigheid gedefinieerd met daarin een begindatumGeldigheid en een einddatumGeldigheid. Deze twee gegevens geven aan vanaf wanneer en tot wanneer de gegevens in een berichtentiteit geldig zijn. Voor de gegevens zoals de op de geboorte gelden is de ingangsdatumGeldigheid de geboortedatum. Na het huwelijk van een persoon is de ingangsdatumGeldigheid voor zijn niewue burgerlijke staat de huwelijksdatum. De einddatumGeldigheid volgt altijd uit de begindatumGeldigheid van de nieuwe gegevens.

Met vriendelijke groet,
Maarten

Robert Melskens

Maarten,

Je zegt:
'Het element einddatumRelatie zal voor een ouder/kind relatie en een huwelijk nooit een waarde krijgen, omdat een eenmaal ontstane relatie altijd actueel blijft.'
Wat ouder/kind betreft kan ik me daar wat bij voorstellen maar bij huwelijk niet. Een huwelijk kan immers ontbonden worden. Hoe moet ik dit zien?

Maarten van den...

Hallo Robert,

De wegen van de GBA zijn ondoorgrondelijk. Een ontbonden huwelijk blijft gewoon een actueel huwelijk bij een persoon. Een persoon die twee keer gescheiden en drie keer getrouwd is, heeft dus drie actuele huwelijken, waarvan er twee ontbonden zijn.

Ook bij een weduwe of weduwnaar wordt het huwelijk formeel ontbonden. Zij willen wel graag het huwelijk als actueel blijven zien.

Groet,
Maarten