BAG berichtencatalogus en Gedeeltelijk verdwijnen door calamiteiten.

3 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
BAG berichtencatalogus en Gedeeltelijk verdwijnen door calamiteiten.

Volgens de XSD van de BAG berichtencatalogus is het element aot.geconstateerd verplicht binnen een vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen kennisgeving van een bgrVOCDEEL bericht. Echter niet (zelfs verboden) binnen een vboLk01-afvoeren kennisgeving van een bgrVOCDEEL bericht.

Volgens het BAG processenhandboek (zie pagina 75) moet alleen de status van een PND/VBO worden gewijzigd. Dus niet het element geconstateerd.

Wij vermoeden dat het element aot.geconstateerd  ten onrechte verplicht is binnen de restictie vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen. Wij stellen dus voor dit via een erratum op de BAG berichtencatalogus te corrigeren.

Robert Melskens

Naar mijn mening heb je gelijk en moeten we deze correctie inderdaad uitvoeren.

Robert Melskens

Post gesloten, opgelost d.m.v. ERR259.