BAG berichtencatalogus en synchronisatieberichten

3 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
BAG berichtencatalogus en synchronisatieberichten

In de BAG berichtencatalogus is wel een WSDL opgenomen, met daarin de gebeurtenisgerichte samengestelde kennisgevingen, maar er staat expliciet bij: "Er is geen service gedefinieerd, omdat deze operations opgenomen horen te worden binnen de wsdl voor een gemeentelijke procesapplicatie."

Mijn vraag is of synchronisatieberichten wel of niet ondersteund zouden moeten worden? Dat wil zeggen een afnemer mag een xxxSa03 of xxxSh03 synchronisatieverzoeken versturen aar een BAG applicatie, waarop de laatste reageert met een bevestiging en vervolgens een xxxSa01 cq een xxxSh01 synchronisatiebericht verstuurd.

Joop van Buul

Als ik naar de notitie Koppelvlak BAG van 6 juli 2011 kijk, tweede paragraaf (Generieke uitgangspunten), zie ik daar dat voor intiële vulling vanuit de BAG naar een andere app. het ondersteunen van "synchronisatie-historisch" berichten geïmplementeerd (zou) moet(en) worden.

Han Welmer

Klopt. In dezelfde paragraaf wordt ook een tweede optie genoemd: kennisgevingsberichten. Bij mijn weten hebben de meeste SW leveranciers gekozen voor inlezen van de BAG nulstand met kennisgevingsberichten, zodat vanuit die invalshoek de noodzaak voor het implementeren van de synchronisatieberichten wegvalt. Iermand nog een ander argument?